Urząd Gminy w Budzowie

Rok 2017

obraz wiodacy

Przebudowa boiska do piłki nożnej...

Opublikowano: 18.01.2018

Tytuł inwestycji: Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego boska treningowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Budzów

UG Budzów

Remont kapliczki – obeliska kamiennego...

Opublikowano: 21.11.2017

Remont kapliczki – obeliska kamiennego Poległych za Ojczyznę 1914 – 1920

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  przygotowawcze,
– roboty kamieniarskie,
– roboty renowacyjne,
– roboty zabezpieczające

UG Budzów

Zakup i montaż siedzisk sportowych...

Opublikowano: 21.11.2017

Zakup i montaż siedzisk sportowych wraz z robotami towarzyszącymi na boisku w Jachówce

 

Realizacja zadania obejmowała:
– rozbiórka starych oraz położenie schodów z krawężników i płyt betonowych,
– założenie krzesełek,
– wyplantowanie terenu,

UG Budzów

Remont drogi Moćkówka w Budzowie

Opublikowano: 21.11.2017

Remont drogi Moćkówka w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– zakup działki
– roboty  ziemne,
– podbudowy,
– nawierzchnie

UG Budzów

Remont drogi  Łakotówka-Stachurówka  w Bieńkówce

Opublikowano: 21.11.2017

Remont drogi  Łakotówka-Stachurówka  w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  przygotowawcze,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowy,
– nawierzchnie

UG Budzów

Remont drogi U Liszki w...

Opublikowano: 21.11.2017

Remont drogi  U Liszki  w Bieńkówce  

 

Realizacja zadania obejmowała:
roboty ziemne
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowy,
– nawierzchnie,
– pobocze

UG Budzów

Remont drogi  Działy w Jachówce 

Opublikowano: 21.11.2017

Remont drogi  Działy w Jachówce 

 

Realizacja zadania obejmowała:
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowy,
– nawierzchnie,
– pobocze

UG Budzów

Remont drogi Zającówka w Budzowie

Opublikowano: 21.11.2017

Remont drogi  Zającówka  w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowy,
– nawierzchnie

 

UG Budzów

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej...

Opublikowano: 10.08.2017

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej „Zimziele” Nr K 440035 w miejscowości Budzów

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  ziemne i przygotowawcze,
– kanalizacja deszczowa,
– roboty drogowe

UG Budzów

Budowa budynku rekreacyjno – turystycznego...

Opublikowano: 31.07.2017

Budowa budynku rekreacyjno – turystycznego w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  ziemne, fundamenty,
– przyziemie,- parter, poddasze,
– kominy , wentylacje,
– dach,
– stolarka,
– tynki wewnętrzne, wylewki, posadzki, malowanie,
– instalacja c.o, woda, kanalizacja sanitarna zewnętrzna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja wewnętrzna, instalacja uziemiajaca i odgromowa, instalacja  elektryczna wewnętrzna, pomiary,
– terenu utwardzone

UG Budzów

Remont drogi Gibasówka w Palczy

Opublikowano: 31.07.2017

Remont drogi Gibasówka w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty przygotowawcze,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych,
– pobocza

UG Budzów

Remont odwodnienia drogi Morągówka w...

Opublikowano: 31.07.2017

Remont odwodnienia drogi Morągówka w Jachówce

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty przygotowawcze,
– roboty ziemne,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– pobocza,
– zakup i montaż płyt Jombo oraz korytek ściekowych