Urząd Gminy w Budzowie

Rok 2017

obraz wiodacy

Przebudowa boiska do piłki nożnej...

Opublikowano: 18.01.2018

Tytuł inwestycji: Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego boska treningowego o nawierzchni trawiastej w miejscowości Budzów

UG Budzów

Remont kapliczki – obeliska kamiennego...

Opublikowano: 21.11.2017

Remont kapliczki – obeliska kamiennego Poległych za Ojczyznę 1914 – 1920

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  przygotowawcze,
– roboty kamieniarskie,
– roboty renowacyjne,
– roboty zabezpieczające

UG Budzów

Zakup i montaż siedzisk sportowych...

Opublikowano: 21.11.2017

Zakup i montaż siedzisk sportowych wraz z robotami towarzyszącymi na boisku w Jachówce

 

Realizacja zadania obejmowała:
– rozbiórka starych oraz położenie schodów z krawężników i płyt betonowych,
– założenie krzesełek,
– wyplantowanie terenu,

UG Budzów

Remont drogi Moćkówka w Budzowie

Opublikowano: 21.11.2017

Remont drogi Moćkówka w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– zakup działki
– roboty  ziemne,
– podbudowy,
– nawierzchnie

UG Budzów

Remont drogi  Łakotówka-Stachurówka  w Bieńkówce

Opublikowano: 21.11.2017

Remont drogi  Łakotówka-Stachurówka  w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  przygotowawcze,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowy,
– nawierzchnie

UG Budzów

Remont drogi U Liszki w...

Opublikowano: 21.11.2017

Remont drogi  U Liszki  w Bieńkówce  

 

Realizacja zadania obejmowała:
roboty ziemne
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowy,
– nawierzchnie,
– pobocze

UG Budzów

Remont drogi  Działy w Jachówce 

Opublikowano: 21.11.2017

Remont drogi  Działy w Jachówce 

 

Realizacja zadania obejmowała:
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowy,
– nawierzchnie,
– pobocze

UG Budzów

Remont drogi Zającówka w Budzowie

Opublikowano: 21.11.2017

Remont drogi  Zającówka  w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowy,
– nawierzchnie

 

UG Budzów

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej...

Opublikowano: 10.08.2017

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej „Zimziele” Nr K 440035 w miejscowości Budzów

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  ziemne i przygotowawcze,
– kanalizacja deszczowa,
– roboty drogowe

UG Budzów

Budowa budynku rekreacyjno – turystycznego...

Opublikowano: 31.07.2017

Budowa budynku rekreacyjno – turystycznego w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty  ziemne, fundamenty,
– przyziemie,- parter, poddasze,
– kominy , wentylacje,
– dach,
– stolarka,
– tynki wewnętrzne, wylewki, posadzki, malowanie,
– instalacja c.o, woda, kanalizacja sanitarna zewnętrzna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja wewnętrzna, instalacja uziemiajaca i odgromowa, instalacja  elektryczna wewnętrzna, pomiary,
– terenu utwardzone

UG Budzów

Remont drogi Gibasówka w Palczy

Opublikowano: 31.07.2017

Remont drogi Gibasówka w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty przygotowawcze,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych,
– pobocza

UG Budzów

Remont odwodnienia drogi Morągówka w...

Opublikowano: 31.07.2017

Remont odwodnienia drogi Morągówka w Jachówce

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty przygotowawcze,
– roboty ziemne,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– pobocza,
– zakup i montaż płyt Jombo oraz korytek ściekowych

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.