Urząd Gminy w Budzowie

KGW

KGW
obraz wiodacy

Koło Gospodyń Wiejskich w Baczynie

Opublikowano: 29.02.2016
Koło Gospodyń Wiejskich w Baczynie zostało założone w 1933 roku. Pierwszą przewodniczącą Koła była pani Aniela Łuczak. Koło na początku swego istnienia skupiało 20 członkiń. Swoją działalność prowadziło do 1939 roku. Z inicjatywy pani Marii Kani z Bieńkówki ponownie reaktywowało swoją działalność w 1965 roku,…

 

KGW
obraz wiodacy

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce

Opublikowano: 29.02.2016

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce jest najdłużej działającym Kołem Gminy Budzów. Powstało w 1932 r. Założycielką Koła była społeczniczka Maria Kania, która pełniła funkcję przewodniczącej ponad 33 lata. W 1965 roku funkcję przewodniczącej objęła Anastazja Kania, a po niej pani Marianna…

KGW
obraz wiodacy

Koło Gospodyń Wiejskich w Budzowie

Opublikowano: 29.02.2016

Koło Gospodyń Wiejskich w Budzowie powstało w 1961 roku. Zostało założone przez panią Antoninę Kopaczyńską – nauczycielkę miejscowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Budzowie. Pierwszą przewodniczącą Koła została pani Janina Chochół. Po czterech latach działalności Koła funkcję przewodniczącej przejęła pani…

KGW
obraz wiodacy

Koło Gospodyń Wiejskich w Jachówce

Opublikowano: 29.02.2016

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Jachówce zaczęła się w 1958 r. Pierwszą przewodniczącą Koła była pani Stefania Adamek. W latach 1963-1993 roku funkcję przewodniczących pełniły pani Genowefa Najdek, a po niej pani Ewa Prymula. Obecnie Kołu przewodniczy pani Barbara Putyra. Dzisiaj Koło skupia ponad 30 członkiń. Od…

KGW
obraz wiodacy

Koło Gospodyń Wiejskich w Palczy

Opublikowano: 29.02.2016

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Palczy sięga lat 70 tych. Założycielką i pierwszą przewodniczącą była pani Aniela Mytyl. Koło prowadziło swoją działalność do 1987 roku. Od początku istnienia organizacja pracowała na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Praca Koła głownie skupiała się wokół…

KGW
obraz wiodacy

Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej

Opublikowano: 29.02.2016

Koło Gospodyń Wiejskich w Zachełmnej powstało na przełomie lat 1964/1965. Przewodniczącą Koła była pani Wanda Zborowska późniejsza sołtys wsi. W skład Zarządu Koła wchodziły panie: Anna Mlak, Anna Wrzodek i Czesława Zborowska. Koło działało do lat siedemdziesiątych. Panie prowadziły głównie…

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.