Urząd Gminy w Budzowie

Studium

UG Budzów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego...

Opublikowano: 30.03.2023

Zawiadomienie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

UG Budzów

Projekt studium uwarunkowań i kierunków...

Opublikowano: 19.10.2020

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

UG Budzów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego...

Opublikowano: 12.10.2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

UG Budzów

Zarządzenie zastępcze wojewody małopolskiego z...

Opublikowano: 20.12.2018

Zarządzenie zastępcze wojewody małopolskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny „Palcza III” do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów.

UG Budzów

Studium

Opublikowano: 04.05.2016