Urząd Gminy w Budzowie

Studium

UG Budzów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

Opublikowano: 07.02.2024

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów – procedura naprawcza

UG Budzów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego...

Opublikowano: 30.03.2023

Zawiadomienie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

UG Budzów

Projekt studium uwarunkowań i kierunków...

Opublikowano: 19.10.2020

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

UG Budzów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego...

Opublikowano: 12.10.2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów

UG Budzów

Zarządzenie zastępcze wojewody małopolskiego z...

Opublikowano: 20.12.2018

Zarządzenie zastępcze wojewody małopolskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny „Palcza III” do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów.

UG Budzów

Studium

Opublikowano: 04.05.2016
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.