Urząd Gminy w Budzowie

Wsparcie finansowe zadań

informacja ws. dofinansowania

Opublikowano: 13.09.2022

W ramach Umowy Nr 308/OPS/2022 podpisanej w dniu 01.09.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Jacek Kowalczyk, a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów P. Jan Najdek zostały przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 18.381 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja przeznaczony na dofinansowanie zadania...

Opublikowano: 03.03.2022

Gmina Budzów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie otrzymał w 2022 r. roku wg Umowy Nr 2/OPS/2022 podpisanej w dniu 01.03.2022r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Pan Jacek Kowalczyk, a Gminą Budzów w imieniu której działa Wójt Gminy Budzów Jan Najdek środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 20.800 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).