Urząd Gminy w Budzowie

Palcza

Opublikowano: 02-02-2016

Wieś Palcza położona jest na trasie drogi wojewódzkiej Nr 956 Zembrzyce-Budzów-Biertowice, w dolinie rzeki Paleczki. Zajmuje ona powierzchnię 854 ha, co stanowi 12% powierzchni gminy Budzów. Obszar ten zamieszkuje ponad 1222 osób w ok. 275 domach mieszkalnych.

We wsi znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny, Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Zakład Produkcyjny „Wytwórnia Wyrobów z lateksu Pol-Gum” produkujący rękawice chirurgiczne i inne wyroby z przeznaczeniem medycznym.

Miłośników przyrody z pewnością urzeknie urozmaicona rzeźba terenu, bogactwo roślin i zwierząt oraz nieskażone lasy i pola, poprzecinane licznymi ścieżkami i wstęgami potoków. Stwarzają one wspaniałe warunki do czynnego wypoczynku w kontakcie z przyrodą.
Zabytki wsi:

 • Kościół parafialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z XX w. Kościół murowany, tynkowany, z wieżą od frontu. W ołtarzu głównym znajduje się figurka Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
 • Kapliczka murowana w Mytylowskim Potoku z 1908 r. Wewnątrz kapliczki mieści się figurka Matki Bożej.
 • Kapliczka drewniana na roli Sochówce pochodząca z przełomu XIX i XX w.
 • Cmentarz Konfederatów Barskich położony przy szlaku niebieskim PTTK. Na cmentarzu znajduje się kilkusetletnia lipa z zawieszoną kapliczką św. Michała.
 • Krzyż w Dziale Paleckim postawiony w miejscu bitwy wojsk konfederackich z wojskami rosyjskimi z 1771 r.
 • Liczne kapliczki, krzyże i figurki przydrożne z początków XX w.

logo

SOŁTYS WSI  PALCZA

Zofia Hankus

 

SKŁAD  RADY SOŁECKIEJ

 • Andrzej Kania
 • Sławomir Pieronkiewicz
 • Beata Kania
 • Wincenty Bukowski
 • Wiesław Żmuda
 • Jan Frączek
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.