Urząd Gminy w Budzowie

POKL

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

Na przełomie miesiąca kwietnia i maja 2015 r. w ramach Projektu systemowego  pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane zostały następujące formy wsparcia…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W miesiącu kwietniu 2015r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W miesiącu kwietniu 2015r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W ramach projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W ramach projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W ramach projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W miesiącu styczniu 2015 r. ruszyła kolejna edycja Projektu systemowego „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W miesiącu listopadzie 2014r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016
W miesiącu październiku 2014 roku w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII…