Urząd Gminy w Budzowie

POKL

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

Na przełomie miesiąca kwietnia i maja 2015 r. w ramach Projektu systemowego  pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2015 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowane zostały następujące formy wsparcia…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W miesiącu kwietniu 2015r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W miesiącu kwietniu 2015r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W ramach projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W ramach projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W ramach projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W miesiącu styczniu 2015 r. ruszyła kolejna edycja Projektu systemowego „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016

W miesiącu listopadzie 2014r. w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego w okresie od 01.01.2013r do 30.06.2015r przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i…

UG Budzów

Raport z przebiegu Projektu systemowego...

Opublikowano: 29.02.2016
W miesiącu październiku 2014 roku w ramach Projektu systemowego pn. „Czas na zmiany” realizowanego przez Gminę Budzów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII…

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.