Urząd Gminy w Budzowie

Pracownicy UG

Opublikowano: 02-02-2016
Osoba Stanowisko Pokój Kontakt
Janina
Pieronkiewicz
Sekretarz Gminy

4

Tel. (33) 876 77 62
sekretarz@budzow.pl
Tomasz
Korzeniowski
Skarbnik Gminy

7

Tel. (33) 876 77 63

skarbnik@budzow.pl

Iwona Burliga

Inspektor:
działalność gospodarcza,
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
kultura fizyczna, turystyka i sport, zdrowie obsługa kancelaryjna urzędu,

12

Tel. (33) 876 77 55
burliga@budzow.pl

Dokumenty i wnioski do pobrania:

Sylwia Garbarczyk

Inspektor:
obsługa Rady Gminy,
archiwum,
transport publiczny,
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

2

Tel. (33) 876 77 55
garbarczyk@budzow.pl
Agata
Fidelus
Inspektor:
ewidencja ludności,
dowody osobiste,
ochrona przeciwpożarowa

12

 Tel. (33) 876 77 55
fidelus@budzow.pl

Dokumenty i wnioski do pobrania:

Justyna
Falasa
Podinspektor:
dziennik podawczy,
zwrot podatku akcyzowego,
lokale mieszkalne i użytkowe,
dotacje pozarządowe,
dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
deklaracje śmieciowe

3

 Tel. (33) 876 77 73
gmina@budzow.pl
Bożena
Dyrda
Inspektor:
księgowość budżetowa

6

 Tel. (33) 876 77 68
dyrda@budzow.pl
Marzena Ożóg Inspektor:
księgowość podatkowa,
wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
i środków transportowych,
zmiany geodezyjne,
pomoc deminimis
tablica ogłoszeń

5

Tel. (33) 876 77 51
podatki@budzow.pl

Dokumenty i wnioski do pobrania:

Deklaracje, informacje w sprawie podatku od nieruchomości leśnych:

Deklaracje, informacje w sprawie podatku od nieruchomości:

Deklaracje, informacje w sprawie podatku od nieruchomości rolnych:

Deklaracja na podatek od środków transportowych:

Dominika
Ryszawy

Inspektor:
księgowość budżetowa

6

Tel. (33) 876 77 68
ryszawy@budzow.pl
Dorota
Kruźlak
Inspektor:
kadry,
rolnictwo,
łowiectwo,
leśnictwo,
planowanie przestrzenne,
podział nieruchomości

8

Tel. (33) 87677 60
kruzlak@budzow.pl

Dokumenty i wnioski do pobrania:

Magdalena
Malinka
Inspektor:
gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
zamówienia publiczne, numeracja budynków

9

Tel. (33) 876 77 59
malinka@budzow.pl

Dokumenty i wnioski do pobrania:

 

Grzegorz
Wrona
Inspektor:
nadzór nad realizacją inwestycji liniowych,
administrowanie drogami gminnymi, placami
i obiektami mostowymi

9

Tel. (33) 876 77 59
wrona@budzow.pl

Dokumenty i wnioski do pobrania:

Katarzyna
Mosór

Kierownik USC:

sprawy USC,
zadania Obronne,
zarządzanie Kryzysowe,
pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

11

Tel. (33) 876 77 58
uscmosor@budzow.pl

Dokumenty i wnioski do pobrania:

Paulina
Biskup
Inspektor:
zobowiązanie pieniężne – księgowość,
odpady komunalne – wymiar, księgowość,
ZUS pracowników,
wynagrodzenie dla pracowników

5

Tel. (33) 876 77 51
biskup@budzow.pl

Dokumenty i wnioski do pobrania:

 
Jarosław
Myślak
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
korespondencję tradycyjną proszę kierować na adres jednostki.

 

iod@budzow.pl

Materiały zamieszczone w tej sekcji nie zawsze mają postać dostępną. W celu uzyskania informacji dostępnej prosimy o kontakt pod numerem 33 876 77 50.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.