Urząd Gminy w Budzowie

Ogólne

UG Budzów

Pomocy żywnościowa w ramach FEPŻ

Opublikowano: 30.11.2023

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową ( FEPŻ) 2021-2027, który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do 2027 roku i zapewniać będzie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwianiu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz  włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

UG Budzów

Komunikat w sprawie naboru wniosków...

Opublikowano: 06.11.2023

W dniu 30 października 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 647 z późn.zm). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

UG Budzów

Badanie dotyczące świadczenia usług społecznych...

Opublikowano: 31.08.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, na prośbę Pana Mirosława Grewińskiego  kierownika zespołu badawczego Uczelni Korczaka, która prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

UG Budzów

Nabór wniosków w ramach Programu...

Opublikowano: 23.08.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Budzowie informuje,  że w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

UG Budzów

Stypendia szkolne – pomocy materialnej...

Opublikowano: 04.08.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że w pokoju nr 5 przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne),
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00

Webinarium online dla seniorów oraz...

Opublikowano: 27.07.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje o możliwości uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Aktywny Samorząd – program pilotażowy

Opublikowano: 16.06.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej informuje, iż Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprosił Powiat Suski do kontynuacji realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd”.

Konferencja dla asystentów i rodzin...

Opublikowano: 15.06.2023

Dyrektor OREW w Juszczynie zaprasza Rodziców oraz osoby zainteresowane do udziału w konferencji, która odbędzie się 29 czerwca 2023 r., o godzinie 10.00 w Makowskim Centrum Kultury ul. 3 Maja 51, Maków Podhalański. Podczas szkolenia będzie poruszana tematyka osób z niepełnosprawnościami ich problemów i funkcjonowania w społeczeństwie.

UG Budzów

Pomoc żywnościowa w ramach Programu...

Opublikowano: 12.06.2023

Z dniem 15.05.2023r. podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Bezpłatne seminaria dla seniorów

Opublikowano: 16.05.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje o bezpłatnych webinariach dla seniorów organizowanych w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej

UG Budzów

Zakończenie naboru uzupełniającego do Programu...

Opublikowano: 09.05.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że zakończył się nabór uzupełniający do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 w związku z brakiem wolnych miejsc.