Urząd Gminy w Budzowie

Ogólne

Webinarium online dla seniorów oraz...

Opublikowano: 17.05.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje o możliwości uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), we współpracy z Ministerstwem do Spraw Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

UG Budzów

Kolonie dla dzieci rolników

Opublikowano: 17.05.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje o koloniach dla dzieci rolników, organizowanych przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

UG Budzów

Nabór uzupełniający do Programu „Asystent...

Opublikowano: 08.05.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie prowadzi nabór na do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

webinarium CEDUR

Opublikowano: 21.03.2024
UG Budzów

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027...

Opublikowano: 04.03.2024

Z dniem 12. 02 2024 r. podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027  do 265% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 

UG Budzów

Zakończenie naboru uzupełniającego do Programu...

Opublikowano: 01.03.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że zakończył się nabór uzupełniający do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 w związku z brakiem wolnych miejsc.

UG Budzów

Nabór uzupełniający do Programu „Opieka...

Opublikowano: 21.02.2024

W związku z możliwością skorzystania z Rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie ogłasza nabór uzupełniający dla osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

Bezpieczny senior- jak nie dać...

Opublikowano: 16.01.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje o możliwości uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

22 stycznia 2024 r. (17:00-18:30) odbędzie się webinarium Bezpieczny senior- jak nie dać się oszukać w Internecie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.