Urząd Gminy w Budzowie

Parafia Rzymsko – Katolicka w Bieńkówce

Kategoria: Parafie Opublikowano: 15-02-2016

Parafia Rzymsko – Katolicka w Bieńkówce

Tel. / 033/ 8740 153

 

Parafia w Bieńkówce początkowo należała do parafii Lanckorona. Następnie wieś należała do parafii w Harbutowicach, przeniesionej następnie do Sułkowic.   Wierni  nadal  jednak  uczęszczali   do,   już   wtedy  filialnego,  kościoła     w Harbutowicach. Jednak oddalenie kościoła parafialnego od Bieńkówki oraz wciąż powiększająca się liczba mieszkańców tej wsi sprawiły, że rozpoczęto budowę własnej świątyni.
Budowę kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Bieńkówce rozpoczęto w 1793 r. W 1796 r. zakupiono wyposażenie kościoła, a rok później przybył do Bieńkówki i zamieszkał na stałe pierwszy kapelan ks. Jakub Chrzanowski. On to zapoczątkował 7 lipca 1797 r. prowadzenie ksiąg metrykalnych i tę datę uznaje się za początek istnienia parafii Bieńkówka. Tytuł proboszcza przyznano kapelanowi w 1808r., kiedy to dokonano  konsekracji  kościoła.  Do parafii  przyłączono Żarnówkę, Bogdanówkę i Jachówkę.  Najdłużej,  do  roku 1938,  do  parafii          w Bieńkówce należała Jachówka.
Kościół jest kamienną budowlą barokową. Obejmuje jedną nawę prostokątną, zakończoną od wschodu wielokątnym prezbiterium, a od zachodu masywną wieżą tworzącą u dołu przedsionek kościoła z wyjściem na chór. Kalenicowy dach zdobi sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę, zakończona hełmem.
Ołtarz główny jest wykonany z drewna w stylu barokowym, pochodzi z końca XVII w. W ołtarzu zwraca uwagę rokokowe tabernakulum, a nad nim słynący łaskami wizerunek Matki Bożej Bieńkowskiej nieznanego pochodzenia. W Bieńkówce znalazł się prawdopodobnie w XVIII stuleciu. Funkcję jego zasłony pełni pochodzący z końca XIX w. obraz Trójcy Świętej pędzla oświęcimskiego malarza Jana Stankiewicza. Na szczycie ołtarza znajduje się płaskorzeźba wykonana z drewna, która obrazuje Trójcę Świętą w otoku promieni i adorujących ją aniołów. Pomalowana jest na biało z licznymi złoconymi elementami.
Warto zwrócić uwagę na ołtarze boczne, również drewniane, wykonane w stylu rokokowym, a sprowadzone w 1796 roku z kościoła Sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie. W ołtarzu bocznym, po prawej stronie kościoła znajduje się, umieszczona w niszy centralnej, postać Matki Bożej z Lourdes (Różańcowej). Po lewej stronie nawy mieści się ołtarz, w którym znajduje się posąg Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Na uwagę zasługuje również późnobarokowa ambona oraz dwie kamienne kropielnice. Na wieży kościelnej znajdują się trzy różnej wielkości żeliwne dzwony. Jeden z nich, najmniejszy, pochodził z 1802 roku. Dwa pozostałe zostały ufundowane przez parafian, którzy wrócili z emigracji zarobkowej w Chicago (pochodziły z 1826 roku). W czasie II wojny światowej dwa z nich zostały przetopione przez Niemców na broń. Jeden, pochodzący z 1826 roku zachował się, ponieważ został ukryty na pobliskim cmentarzu. W miejsce zabranych dzwonów zostały odlane nowe w odlewni pana Goduli na Śląsku w 1958 roku i noszą imiona Niepokalanego Serca Maryi i św. Józefa. Znaczący jest fakt, iż zostały poświęcone podczas wizyty biskupiej, przez ówczesnego sufragana krakowskiego Karola Wojtyłę.
Dzięki staraniom księdza Klemensa Niegłosa wybudowano w 1936 r. nową plebanię, a dla potrzeb akcji Katolickiej w 1937 r. ukończono budowę Domu Katolickiego. Najdłużej (1951 – 1980) proboszczem parafii w Bieńkówce był ks. Mieczysław Jaworski. Patronował on m.in. uroczystym obchodom Tysiąclecia Chrztu Polski. Zapisał się złotymi zgłoskami w sercach mieszkańców wsi. Między innymi służył pomocą materialną biednym i potrzebującym. Przekazał szkole znaczną część swojego księgozbioru.
Jego następca ks. Józef Boraca dokonał gruntownego remontu kościoła m.in. zakupiono nowe witraże, które wykonał Miron Nowicz z Bielska –Białej. W tym czasie odtworzono również dawne ogrodzenie kościoła oraz wybudowano kaplicę na cmentarzu.
W 1990 r. świątynia otrzymała nowe ograny. Stare, zakupione w 1796 r. w klasztorze oo. karmelitów w Wiśniczu, sprzedane zostały w 1990 r. do zabytkowego kościoła na Woli Justowskiej w Krakowie.
Odpust Parafialny odbywa się w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.
Gospodarzem Parafii jest Proboszcz Ks. Roland Hopciaś.