Urząd Gminy w Budzowie

Parafia Rzymsko – Katolicka w Bieńkówce

Kategoria: Parafie Opublikowano: 15-02-2016

Parafia Rzymsko – Katolicka w Bieńkówce

Tel. / 033/ 8740 153

 

Parafia w Bieńkówce początkowo należała do parafii Lanckorona. Następnie wieś należała do parafii w Harbutowicach, przeniesionej następnie do Sułkowic.   Wierni  nadal  jednak  uczęszczali   do,   już   wtedy  filialnego,  kościoła     w Harbutowicach. Jednak oddalenie kościoła parafialnego od Bieńkówki oraz wciąż powiększająca się liczba mieszkańców tej wsi sprawiły, że rozpoczęto budowę własnej świątyni.
Budowę kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Bieńkówce rozpoczęto w 1793 r. W 1796 r. zakupiono wyposażenie kościoła, a rok później przybył do Bieńkówki i zamieszkał na stałe pierwszy kapelan ks. Jakub Chrzanowski. On to zapoczątkował 7 lipca 1797 r. prowadzenie ksiąg metrykalnych i tę datę uznaje się za początek istnienia parafii Bieńkówka. Tytuł proboszcza przyznano kapelanowi w 1808r., kiedy to dokonano  konsekracji  kościoła.  Do parafii  przyłączono Żarnówkę, Bogdanówkę i Jachówkę.  Najdłużej,  do  roku 1938,  do  parafii          w Bieńkówce należała Jachówka.
Kościół jest kamienną budowlą barokową. Obejmuje jedną nawę prostokątną, zakończoną od wschodu wielokątnym prezbiterium, a od zachodu masywną wieżą tworzącą u dołu przedsionek kościoła z wyjściem na chór. Kalenicowy dach zdobi sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę, zakończona hełmem.
Ołtarz główny jest wykonany z drewna w stylu barokowym, pochodzi z końca XVII w. W ołtarzu zwraca uwagę rokokowe tabernakulum, a nad nim słynący łaskami wizerunek Matki Bożej Bieńkowskiej nieznanego pochodzenia. W Bieńkówce znalazł się prawdopodobnie w XVIII stuleciu. Funkcję jego zasłony pełni pochodzący z końca XIX w. obraz Trójcy Świętej pędzla oświęcimskiego malarza Jana Stankiewicza. Na szczycie ołtarza znajduje się płaskorzeźba wykonana z drewna, która obrazuje Trójcę Świętą w otoku promieni i adorujących ją aniołów. Pomalowana jest na biało z licznymi złoconymi elementami.
Warto zwrócić uwagę na ołtarze boczne, również drewniane, wykonane w stylu rokokowym, a sprowadzone w 1796 roku z kościoła Sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie. W ołtarzu bocznym, po prawej stronie kościoła znajduje się, umieszczona w niszy centralnej, postać Matki Bożej z Lourdes (Różańcowej). Po lewej stronie nawy mieści się ołtarz, w którym znajduje się posąg Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Na uwagę zasługuje również późnobarokowa ambona oraz dwie kamienne kropielnice. Na wieży kościelnej znajdują się trzy różnej wielkości żeliwne dzwony. Jeden z nich, najmniejszy, pochodził z 1802 roku. Dwa pozostałe zostały ufundowane przez parafian, którzy wrócili z emigracji zarobkowej w Chicago (pochodziły z 1826 roku). W czasie II wojny światowej dwa z nich zostały przetopione przez Niemców na broń. Jeden, pochodzący z 1826 roku zachował się, ponieważ został ukryty na pobliskim cmentarzu. W miejsce zabranych dzwonów zostały odlane nowe w odlewni pana Goduli na Śląsku w 1958 roku i noszą imiona Niepokalanego Serca Maryi i św. Józefa. Znaczący jest fakt, iż zostały poświęcone podczas wizyty biskupiej, przez ówczesnego sufragana krakowskiego Karola Wojtyłę.
Dzięki staraniom księdza Klemensa Niegłosa wybudowano w 1936 r. nową plebanię, a dla potrzeb akcji Katolickiej w 1937 r. ukończono budowę Domu Katolickiego. Najdłużej (1951 – 1980) proboszczem parafii w Bieńkówce był ks. Mieczysław Jaworski. Patronował on m.in. uroczystym obchodom Tysiąclecia Chrztu Polski. Zapisał się złotymi zgłoskami w sercach mieszkańców wsi. Między innymi służył pomocą materialną biednym i potrzebującym. Przekazał szkole znaczną część swojego księgozbioru.
Jego następca ks. Józef Boraca dokonał gruntownego remontu kościoła m.in. zakupiono nowe witraże, które wykonał Miron Nowicz z Bielska –Białej. W tym czasie odtworzono również dawne ogrodzenie kościoła oraz wybudowano kaplicę na cmentarzu.
W 1990 r. świątynia otrzymała nowe ograny. Stare, zakupione w 1796 r. w klasztorze oo. karmelitów w Wiśniczu, sprzedane zostały w 1990 r. do zabytkowego kościoła na Woli Justowskiej w Krakowie.
Odpust Parafialny odbywa się w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.
Gospodarzem Parafii jest Proboszcz Ks. Roland Hopciaś.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.