Urząd Gminy w Budzowie

Baczyn

Opublikowano: 02-02-2016

Wieś Baczyn, której nazwa prawdopodobnie wywodzi się od słowa „baczyć” – obserwować, położona jest na trasie drogi wojewódzkiej Nr 956 Zembrzyce-Budzów-Biertowice ok. 44 km na południe od Krakowa. Wieś zajmując powierzchnię 715 ha, stanowi 10 % gminy Budzów. Baczyn zamieszkuje 914 mieszkańców w ok. 235 domach mieszkalnych.

We wsi znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny, Biblioteka Publiczna, Izba Pamięci Historyczno-Regionalnej – Punkt Ekomuzeum oraz Remiza Strażacka. Ponadto we wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna. We wsi nie ma kościoła, ale kilka razy w roku, w jednej z kapliczek, odprawiane są msze święte.

Baczyn to wieś rolnicza mająca charakter rozproszonej budowy z dużą ilością przysiółków rozsianych na różnych wzniesieniach. Wieś ukształtowana jest wzdłuż doliny rzecznej i ma charakter łańcuchowy. W budownictwie przeważają budynki wzniesione po 1950 r. Malowniczy krajobraz, wzgórza pokryte lasami, czyste powietrze, leczniczy mikroklimat sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjny teren dla różnych form wypoczynku. Naturalne bogactwo wsi stanowią lasy zasobne w grzyby, jagody, jeżyny, maliny, które przyciągają nie tylko okolicznych mieszkańców, ale i turystów.

Zabytki wsi:

 • Kapliczka murowana na roli Witkówka z 1900 r. Wewnątrz kapliczki znajduje się ołtarz z figurką Matki Bożej z dzieciątkiem.
 • Kapliczka z kamienia na roli Witkówka z kamiennymi płaskorzeźbami przedstawiającymi aniołów. Wewnątrz mieści się figurka Pana Jezusa upadającego pod krzyżem, która prawdopodobnie pochodzi z II połowy XVIII w.
 • Metalowy krzyż na betonowym postumencie z 1893 r.
 • Liczne kapliczki, krzyże i figurki przydrożne z XIX i XX w.
 • Młyn zbożowy-wodny i tartak z napędem wodnym przy drodze powiatowej Baczyn-Glinnik pochodzący z okresu międzywojennego.
 • Kuźnia na roli Gielatówka z XIX w.

Herb Gminy. Złoty jeleń, korona oraz drzewo na czerwonym tle

SOŁTYS WSI BACZYN:

Katarzyna Horzynek

 

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ:

 • Adam Liszka
 • Grażyna Łuczak
 • Tadeusz Chodurek
 • Zaręba Jerzy
 • Władysław Rzepka
 • Mirocha Maria 
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.