Urząd Gminy w Budzowie

UG Budzów

Pomocy żywnościowa w ramach FEPŻ

Opublikowano: 30.11.2023

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową ( FEPŻ) 2021-2027, który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do 2027 roku i zapewniać będzie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwianiu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz  włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

UG Budzów

Komunikat w sprawie naboru wniosków...

Opublikowano: 06.11.2023

W dniu 30 października 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 647 z późn.zm). Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

UG Budzów

Badanie dotyczące świadczenia usług społecznych...

Opublikowano: 31.08.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, na prośbę Pana Mirosława Grewińskiego  kierownika zespołu badawczego Uczelni Korczaka, która prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

UG Budzów

Nabór wniosków w ramach Programu...

Opublikowano: 23.08.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Budzowie informuje,  że w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.