Urząd Gminy w Budzowie

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

UG Budzów

Informacja o terminie składania wniosków...

Opublikowano: 17.07.2023

Kierownik Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w  Budzowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • funduszu alimentacyjnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego.
UG Budzów

Wnioski o ustalenie prawa do...

Opublikowano: 29.07.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie od 1 sierpnia 2022 r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 oraz wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2022/2023.

UG Budzów

Informacja GOPS

Opublikowano: 05.03.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 wydawane będą od 15 marca 2021r. i przyjmowane będą od 01.04.2021 r.

UG Budzów

INFORMACJA

Opublikowano: 31.08.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie realizujący świadczenia rodzinne informuje osoby pobierające dodatki do zasiłku rodzinnego związane z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła i zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, że należy złożyć w GOPS w Budzowie (pokój nr 3) w terminie do 10.09.2018r:

UG Budzów

INFORMACJA

Opublikowano: 31.08.2018

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniu wychowawczym, funduszu alimentacyjnym w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód osoby ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.

UG Budzów

Wnioski o ustalenie prawa do...

Opublikowano: 21.07.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie od 1 sierpnia 2016r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017, a od 1 września 2016r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017…

UG Budzów

Od 1 stycznia 2016r nowe...

Opublikowano: 26.02.2016

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub…

UG Budzów

Komunikat dla osób pobierających świadczenia...

Opublikowano: 26.02.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje, że od 01.09.2015 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy trwający od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r. Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 2 w godz. 7.30 do 14.00.

UG Budzów

Wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do...

Opublikowano: 26.02.2016

Z dniem 10.09.2015 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych o raz wysokości zasiłku dla opiekuna,…

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.