Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o terminie składania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 17-07-2023

Kierownik Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w  Budzowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego.

na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać:

Od 1 lipca 2023 r. w formie ELEKTRONICZNEJ za pośrednictwem portali:

 • emp@tia
 • ePUPAP

Od 1 sierpnia 2023 r. w formie PAPIEROWEJ

 • osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie,
  34-211 Budzów 443   w godzinach: poniedziałek 7.00 – 15.00,  wtorek  8.00 – 16.00, środa – piątek 7.00 -15.00
 • Wnioski na okres zasiłkowy 2023/2024 złożone przed wskazanymi terminami zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Terminy realizacji kompletnych wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami złożonych w okresie:

 • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.
 • od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi do 31 grudnia 2023 r.
 • od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nastąpi do 29 lutego 2024 r.

Terminy realizacji kompletnych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożonych w okresie:

 • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 31 października 2023 r.
 • od 1 września  2023  r. do 30 września 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.
 • od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi do 31 grudnia 2023 r.
 • od 1 listopada  2023  r. do 30 listopada 2023 r. nastąpi do 31 stycznia 2024 r.
 • od 1 grudnia  2023  r. do 31 stycznia 2024 r. nastąpi do 29 lutego 2024 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń można otrzymać w tut. OPS  (pokój nr 3)  lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie,
pod numerami telefonu   33/876- 77-81   lub   33/876-77-52

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.