Urząd Gminy w Budzowie

Informacja o terminie składania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2023/2024

Kategoria: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Opublikowano: 17-07-2023

Kierownik Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w  Budzowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego.

na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać:

Od 1 lipca 2023 r. w formie ELEKTRONICZNEJ za pośrednictwem portali:

 • emp@tia
 • ePUPAP

Od 1 sierpnia 2023 r. w formie PAPIEROWEJ

 • osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie,
  34-211 Budzów 443   w godzinach: poniedziałek 7.00 – 15.00,  wtorek  8.00 – 16.00, środa – piątek 7.00 -15.00
 • Wnioski na okres zasiłkowy 2023/2024 złożone przed wskazanymi terminami zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Terminy realizacji kompletnych wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami złożonych w okresie:

 • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.
 • od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi do 31 grudnia 2023 r.
 • od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nastąpi do 29 lutego 2024 r.

Terminy realizacji kompletnych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożonych w okresie:

 • od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. nastąpi do 31 października 2023 r.
 • od 1 września  2023  r. do 30 września 2023 r. nastąpi do 30 listopada 2023 r.
 • od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r. nastąpi do 31 grudnia 2023 r.
 • od 1 listopada  2023  r. do 30 listopada 2023 r. nastąpi do 31 stycznia 2024 r.
 • od 1 grudnia  2023  r. do 31 stycznia 2024 r. nastąpi do 29 lutego 2024 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń można otrzymać w tut. OPS  (pokój nr 3)  lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie,
pod numerami telefonu   33/876- 77-81   lub   33/876-77-52