Urząd Gminy w Budzowie

UG Budzów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

Opublikowano: 07.02.2024

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów – procedura naprawcza

UG Budzów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego...

Opublikowano: 30.03.2023

Zawiadomienie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.