Urząd Gminy w Budzowie

Dokumenty i akty prawne

UG Budzów

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy...

Opublikowano: 21.05.2018

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

UG Budzów

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której...

Opublikowano: 10.02.2016

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód…

UG Budzów

Program usuwania azbestu i materiałów...

Opublikowano: 10.02.2016

w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Budzów na lata 2011-2032