Urząd Gminy w Budzowie

Dokumenty i akty prawne

UG Budzów

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy...

Opublikowano: 21.05.2018

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

UG Budzów

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której...

Opublikowano: 10.02.2016

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód…

UG Budzów

Program usuwania azbestu i materiałów...

Opublikowano: 10.02.2016

w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Budzów na lata 2011-2032

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.