Urząd Gminy w Budzowie

Przemoc

UG Budzów

Przemoc domowa

Opublikowano: 12.12.2023
UG Budzów

Niebieski Tydzień

Opublikowano: 17.02.2021
UG Budzów

Aktualizacja informacji dotycząca Zespołu Interdyscyplinarnego...

Opublikowano: 19.10.2020

Aktualizacja informacji dotycząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Budzów

UG Budzów

Linia pomocy pokrzywdzonym

Opublikowano: 12.08.2020

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz...

Opublikowano: 06.05.2020

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.