Urząd Gminy w Budzowie

Przemoc

UG Budzów

Przemoc domowa

Opublikowano: 12.12.2023
UG Budzów

Niebieski Tydzień

Opublikowano: 17.02.2021
UG Budzów

Aktualizacja informacji dotycząca Zespołu Interdyscyplinarnego...

Opublikowano: 19.10.2020

Aktualizacja informacji dotycząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Budzów

UG Budzów

Linia pomocy pokrzywdzonym

Opublikowano: 12.08.2020

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz...

Opublikowano: 06.05.2020

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?