Urząd Gminy w Budzowie

GMINA BUDZÓW – Możliwości uzyskania pomocy i wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

Kategoria: Przemoc Opublikowano: 12-12-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie
34-211 Budzów 443
tel. 33 876-77-80
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
we wtorki od 8.00 do 16.00
gops@budzow.pl

Punkt Konsultacyjny w Budzowie mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia w Budzowie Terapia uzależnień godziny przyjęć : poniedziałek od 16.00 do 18.00
Psycholog godziny przyjęć : czwartek od godz. 14.00 do 17.00
– w drugi czwartek od godz. 11.00 do 14.00 do dyspozycji dzieci i młodzieży szkolnej

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Budzowie telefon 33/ 876-77- 50

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej 
Siedziba GOPS w Budzowie tel. 33 / 876-77-80 , punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 10.00

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 42
tel. 47 832 82 11, 47 832 82 94
e-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.policja.gov.pl

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 11
tel. 33 874 24 40

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka, ul Mickiewicza 31
tel. 33 874 21 01

Hostel dla osób doznających przemocy domowej;
Zespół Interwencji Kryzysowej przy PCPR
ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 21 01

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5 b
tel. 33 875 78 75

Centrum medyczne „DA Vinci
34-200 Sucha Beskidzka, ul. płk. T. Semika 1
tel. 533 344 753
rejestracja tel. 731 002 112
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Domowej: „Niebieska Linia
02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 155
infolinia: 800 120 002
e-mail: biuro@niebieskalinia.info

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży
infolinia: 116 111

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Dziecięcy telefon zaufania: 800 12 12 12

Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Poradnia Leczenia Uzależnień
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Handlowa 1
tel. 508 116 835

Oddział Leczenia Uzależnień Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
tel. 18 26 33 000

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie
34-120 Andrychów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 19
Tel. 33 875 24 46

Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie
30-393 Kraków, ul. dr Józefa Babińskiego 29
tel.12 652 42 00

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
Oddział Detoksykacyjny
43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11
tel. 572 436 092, 33 812 65 04