Urząd Gminy w Budzowie

Orkiestry Dęte

obraz wiodacy

ORKIESTRA DĘTA „SYGNAŁ” BUDZÓW

Opublikowano: 29.02.2016

Orkiestra Dęta „Sygnał” Budzów powstała w 1962 roku z inicjatywy Józefa Kurka (przewodniczącego zespołu koszykarskiego w Budzowie należącego do Spółdzielni Koszykarskiej „Nadwiślanka” w Zatorze). Pierwszym dyrygentem orkiestry został pan Edward Kosek. Orkiestra liczyła wtedy…

obraz wiodacy

ORKIESTRA DĘTA W BIEŃKÓWCE

Opublikowano: 29.02.2016

Początkami swej działalności Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce sięga lat dwudziestych, a nawet wcześniejszych, gdyż jej zalążkiem była grupa sześciu grajków, która w 1914 roku rozpoczęła muzykowanie na terenie wsi, a przede wszystkim chodzenie z tradycyjną kolędą. W 1924 roku…

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.