Urząd Gminy w Budzowie

ORKIESTRA DĘTA W BIEŃKÓWCE

Kategoria: Orkiestry Dęte Opublikowano: 29-02-2016

Prezes Orkiestry: Michał Chromy
Dyrygent Orkiestry: Jan Sergiel

 

Początkami swej działalności Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce sięga lat dwudziestych, a nawet wcześniejszych, gdyż jej zalążkiem była grupa sześciu grajków, która w 1914 roku rozpoczęła muzykowanie na terenie wsi, a przede wszystkim chodzenie z tradycyjną kolędą. W 1924 roku skład Orkiestry powiększył się oraz przyjęto nazwę Towarzystwo Muzyczne. Orkiestra przetrwała wiele zawirowań historycznych po czym ożywiła swoją działalność.

23.03.1957 roku, kiedy to Stanisław Goryl – jeden z członków Orkiestry po ukończeniu kursu dyrygentów w Krakowie objął funkcję dyrygenta. Wówczas Orkiestra brała udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, podtrzymując też tradycyjne kolędowanie.

Od roku 1966 Orkiestra działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce. W tym okresie orkiestra stała się znana nie tylko na terenie wsi, ale także w powiecie i województwie poprzez udział w różnego rodzaju uroczystościach i festiwalach muzycznych. Orkiestra była bardzo aktywna, np. w 1967 roku łącznie wystąpiła 44 razy. Do osiągnięć tych doszła dzięki wspólnej wytrwałej pracy wszystkich członków i w bardzo dużej mierze dzięki pełnej poświęcenia pracy dyrygenta – Stanisława Goryla. Orkiestra liczyła wtedy 26, a w 1997 roku 36 członków, w tym dużo młodzieży. W 1999 roku Stanisław Goryl zrezygnował z funkcji dyrygenta, a skład Orkiestry wykruszył się.
W 2000 roku Zarząd Orkiestry zwrócił się z prośbą do Jana Sergla, hejnalisty z Wieży Mariackiej o prowadzenie Orkiestry. Od tego roku pełni on funkcję dyrygenta Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkówce. To dzięki niemu w roku 2004 Orkiestra liczy 30, a w roku 2005 już 47 członków. Dzięki profesjonalnemu podejściu dyrygenta poziom Orkiestry stale rośnie, a w programach koncertów, obok tradycyjnych pojawiły się ambitniejsze utwory, światowe przeboje czy aranżacje muzyki klasycznej i filmowej. Orkiestra bierze czynny udział w uroczystościach regionalnych, kościelnych i państwowych na terenie wsi, gminy, powiatu i województwa. Zespół stara się kultywować tutejsze tradycje, i tak od 1958 co roku organizuje Dróżki w Kalwarii Zebrzydowskiej w intencji zmarłych, w których bierze udział wielu parafian. Od 2007 roku Orkiestra dzięki zaradności i kreatywności dyrygenta wyjeżdża rokrocznie na tygodniowe wakacje nad Solinę, połączone z warsztatami muzycznymi. Oprócz warsztatów wyjazdowych organizujemy zajęcia warsztatowe w naszej sali prób. Mieliśmy zaszczyt gościć już między innymi pana Macieja Pietraszko, puzonistę Nowojorskiej Filharmonii. Orkiestra nawiązała również wiele kontaktów z innymi orkiestrami, jedną z nich jest orkiestra z Władysławowa. W 2009 i 2012 roku Orkiestra wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Mszanie Dolnej, a w 2011 w Przeglądzie Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. 26.05.2012 roku Orkiestra wzięła udział w VI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Suskiego w Zembrzycach gdzie przyznano jej wyróżnienie w przemarszu oraz zajęła 3 miejsce w konkursie koncertowym. Orkiestra koncertuje również na terenie całej Polski. Tradycją stało się uświetnianie uroczystości Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich, między innymi: „Krakowskiego Miodobrania”, Uroczystości Pszczelarskich na Jasnej Górze, jak również Kolędy i Opłatka u Kardynała. Orkiestra udziela się również charytatywnie. W 2010 roku wzięła udział w akcji Mikołajkowej fundacji „Prometeusz” w Krakowie, a rok później odwiedziła dzieci z zaprzyjaźnionego Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, gdzie zagrała koncert kolęd. W okresie bożonarodzeniowym nasza Orkiestra odwiedza mieszkańców z kolędą. Dwa lata temu w miesiącu maju Orkiestra przywróciła tradycyjne, codzienne odgrywanie majówek.

Obecnie Orkiestra liczy 50 członków, w tym uczących się, aktualnie przygotowuje się do obchodów jubileuszu 100-lecia działalności, który przypadnie w 2014 roku. Więcej informacji i zdjęć Orkiestry można znaleźć na naszej stronie na facebooku.