Urząd Gminy w Budzowie

Zabytki

UG Budzów

Zestawienie obiektów w gminnej ewidencji...

Opublikowano: 15.02.2016

Zestawienie obiektów w gminnej ewidencji zabytków Gminy Budzów

UG Budzów

Zestawienie obiektów przekształconych

Opublikowano: 15.02.2016

Zestawienie obiektów przekształconych

UG Budzów

Obiekty włączone do gminnej ewidencji...

Opublikowano: 15.02.2016

OBIEKTY WŁĄCZONE
DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

UG Budzów

Zestawienie obiektów skleślonych z gminnej...

Opublikowano: 15.02.2016

ZESTAWIENIE OBIEKTÓW SKREŚLONYCH Z GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
GMINY BUDZÓW

obraz wiodacy

Zabytki Baczyna

Opublikowano: 15.02.2016
obraz wiodacy

Zabytki Bieńkówki

Opublikowano: 15.02.2016
obraz wiodacy

Zabytki Budzowa

Opublikowano: 15.02.2016
obraz wiodacy

Zabytki Jachówki

Opublikowano: 15.02.2016
obraz wiodacy

Zabytki Palczy

Opublikowano: 15.02.2016
obraz wiodacy

Zabytki Zachełmnej

Opublikowano: 15.02.2016