Urząd Gminy w Budzowie

Zestawienie obiektów skleślonych z gminnej ewidencji zabytków Gminy Budzów

Kategoria: Zabytki Opublikowano: 15-02-2016

1. BACZYN

 

L. p.
obiektu
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
1. Dom mieszkalny, drewniany, z 4 ćw. XIX w., nr 8 zburzony
2. Dom mieszkalny, drewniany, poł. XIX w., nr 9 j.w.
3. Stodoła drewniana, poł. XIX w., nr 9 j.w.
4. Kuźnia drewniana, poł. XIX w., nr 9 j.w.
5. Dom mieszkalny, drewniany, z 1880 r., nr 11 j.w.
6. Piwnica murowana, pocz. XX w., nr 14 j.w.
7. Dom mieszkalny, murowany, ok. 1920 r.,  nr 80 j.w.
8. Dom drewniano-murowany, ok. 1920 r., k/nr 106 j.w.
9. Dom mieszkalny, murowany, ok. 1930 r., nr 118 j.w.
10. Dom mieszkalny, drewniany, z 3 ćw. XIX., nr 126 j.w.
11. Stodoła drewniana, 3 ćw. XIX w., nr 126 j.w.
12. Dom mieszkalny, murowany, z 1938 r., nr 131 j.w.

 

2. BIEŃKÓWKA  

L. p.
obiektu
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
13. Dom mieszkalny, drewniany, ok. 1935 r., nr 1 j.w.
14. Dom mieszkalny, drewniany, 1925 r., nr 6 j.w.
15. Stodoła drewniana, ok. 1925 r., nr 6 j.w.
16. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z ok. 1938 r., nr 12 j.w.
17. Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1930 r., nr 14 j.w.
18. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z ok. 1930 r., nr 15 j.w.
19. Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1925 r., nr 26 j.w.
20. Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1880 r., nr 28 j.w.
21. Dom mieszkalny, drewniany, 2 poł. XIX w., nr 29 j.w.
22. Dom mieszkalny, drewniany, z 1883 r.,  nr 39 j.w.
23. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z ok. 1920 r., nr 51 j.w.
24. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z ok. 1920 r., nr 53 j.w.
25. Dom mieszkalny, murowany, z 1912 r.,  nr 57 j.w.
26. Dom mieszkalny, drewniany, z 1930 r.,  nr 66 j.w.
27. Dom mieszkalny, drewniany, z 1885 r.,  nr 80 j.w.
28. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z ok. 1920 r., nr 83 j.w.
29. Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1925 r., nr 85 j.w.
30. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z pocz. XX w., nr 88 j.w.
31. Dom mieszkalny, murowany, z 1921 r., nr 89 j.w.
32. Dom mieszkalny, murowany, z 1925 r.,  nr 97 j.w.
33. Dom mieszkalny, drewniany, z 1927 r.,  nr 146 j.w.
34. Dom mieszkalny, drewniany, z ok.1910 r., nr 149 j.w.
35. Stodoła drewniana, z ok. 1910 r., nr 149 j.w.
36.  Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1920 r., nr 150 j.w.
37.  Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1925 r., nr 156 j.w.
38.  Dom mieszkalny, drewniany, z pocz. XX w., nr 160 j.w.
39.  Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1920r., nr 161 j.w.
40.  Dom mieszkalny, drewniany, z 1897 r.,  nr 167 j.w.
41.  Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1910 r., nr 168 j.w.
42.  Dom mieszkalny, drewniany, z 1931 r.,  nr 171 j.w.
43.  Dom mieszkalny, drewniany, z pocz. XX w., nr 175 j.w.
44.  Dom mieszkalny, drewniany, z 1901 r., nr 177 j.w.
45.  Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1914 r., nr 185 j.w.
46.  Dom mieszkalny, drewniany, z 1909 r., nr 270 j.w.
47.  Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1912 r., nr 272 j.w.
48.  Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1935 r., nr 276 j.w.
49.  Dom mieszkalny, murowany, z k. XIX w., nr 285 j.w.
50.  Dom mieszkalny, drewniany, z 1908 r., nr 298 j.w.
51.  Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1890 r., nr 307 j.w.
52.  Dom mieszkalny, drewniany, z 1937 r., nr 333 j.w.
53.  Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1930 r., nr 335 j.w.
54.  Dom mieszkalny, murowany, z 1912 r.,  nr 340 j.w.
55.  Dom mieszkalny, murowany, z 1914 r.,  nr 347 j.w.
56.  Dom mieszkalny, drewniany, z 1921 r., nr 360 j.w.
57.  Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1929 r., nr 367 j.w.
58. Dom mieszkalny, drewniany, Zok. 1880 r., nr 420 j.w.

 

3. BUDZÓW

L. p.
obiektu
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
59. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1915 r., nr 25 j.w.
60. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z k. XIX w., nr 49 j.w.
61. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1924 r., nr 87 j.w.
62. Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1906 r., nr 93 j.w.
63. Dom mieszkalny, drewniany, z pocz. XX w., nr 147 j.w.
64. Dom mieszkalny, murowany, Zok. 1910 r., nr 185 j.w.
65. Dom mieszkalny, drewniany, z pocz. XX w., nr 187 j.w.
66. Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1930 r., nr 291 j.w.
67. Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1909 r., nr 342 j.w.
68. Stodoła drewniana, z ok. 1909 r., nr 342 j.w.
69. Piwnica drewniano-kamienna, z ok. 1909 r., nr 342 j.w.
70. Dom mieszkalny, drewniany, z 1933 r., nr 394 j.w.
71. Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1935 r., nr 401 j.w.

 

4. JACHÓWKA

L. p.
obiektu
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
72.  Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z k. XIX w., nr 20  j.w.
73.  Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z 1922 r., nr 38   j.w.
74.  Dom mieszkalny, murowany, z 1908 r., nr 115   j.w.
75.  Dom mieszkalny, drewniany, z 1914 r., nr 116   j.w.
76.  Dom mieszkalny, drewniano-murowany, z pocz. XX w., nr 117   j.w.
77.  Dom mieszkalny, drewniany, z 1896 r., nr 179   j.w.
78.  Stodoła drewniana, z ok. 1896 r., nr 179   j.w.
79.  Dom mieszkalny, murowany, pocz. XX w., nr 184   j.w.
80.  Dom mieszkalny, drewniany, z ok. 1924 r., nr 194   j.w.
81.  Dom mieszkalny, drewniany, 4 ćw. XIX., nr 230   j.w.

 

5. PALCZA

L. p.
obiektu
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
 82.  Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XIX., nr 1   j.w.
 83.  Dom mieszkalny, drew-niany, 4 ćw. XIX., nr 3   j.w.
 84.  Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XIX., nr 6   j.w.
 85.  Stodoła drewniana, 1 ćw. XIX w., nr 6   j.w.
 86.  Dom mieszkalny, drewniany, z 1910 r., nr 7   j.w.
 87.  Dom mieszkalny, drewniany, 4 ćw. XIX., nr 8   j.w.
 88.  Dom mieszkalny, drewniany, 4 ćw. XIX., nr 9   j.w.
 89.  Stodoła drewniana, 4 ćw. XIX w., nr 10   j.w.
 90.  Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XIX., nr 24   j.w.
 91.  Dom mieszkalny, murowany, z 1926 r., nr 36   j.w.
 92.  Stodoła drewniana, 1926 r., nr 36   j.w.
 93.  Dom mieszkalny, drewniany, pocz. XX w., nr 41   j.w.
 94.  Dom mieszkalny, drewniany, XIX/XX w., nr 44   j.w.
 95.  Dom mieszkalny, drewniany, 1 poł. XX., nr 56   j.w.
 96.  Dom mieszkalny, drewniano-murowany, 1897 r.,
nr 57
  j.w.
 97.  Dom mieszkalny, drewniano-murowany,
1 ćw. XX w., nr 60
  j.w.
 98.  Dom mieszkalny, drewniany, XIX/XX.,  nr 73   j.w.
 99.  Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XX., nr 77   j.w.
100.  Stodoła drewniana, 1 ćw. XX w., nr 77   j.w.
 101.  Kuźnia drewniana,  1 ćw. XX wieku., nr 77   j.w.
 102.  Stodoła drewniana, 1 ćw. XX w., nr 84   j.w.
 103.  Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XX., nr 94   j.w.
 104.  Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XX., nr 98   j.w.
 105.  Stodoła drewniana, 1 ćw. XX w., nr 98   j.w.
 106.  Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XX., nr 100   j.w.
 107.  Dom mieszkalny, murowany, 1 ćw. XX w., nr 104   j.w.
 108.  Stodoła drewniana, 1 ćw. XX w., nr 104   j.w.
 109.  Dom mieszkalny, drewniano-murowany,
4 ćw. XIX w., nr 108
  j.w.
 110.  Stodoła drewniana, 4 ćw. XX w., nr 108   j.w.
 111.  Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XX w., nr 111  j.w.
 112.  Stodoła drewniana, 1 ćw. XX w., nr 115  j.w.
 113.  Dom mieszkalny, drewniano-murowany,
4 ćw. XIX w., nr 117
 j.w.
 114.  Dom mieszkalny, drewniany, 1 ćw. XX., nr 119  j.w.
 115.  Kuźnia drewniana, 1 ćw. XX w., nr 119  j.w.
 116.  Dom mieszkalny, drewniany, 1889 r.,  nr 138  j.w.
 117.  Dom mieszkalny, drewniany, 1927 r.,  nr 163  j.w.
 118.  Obelisk kamienny, ks. Sanguszki przy drodze
do Harbutowic
 Gmina Sułkowice

 

6. ZACHEŁMNA

 L. p.
obiektu
Rodzaj obiektu Lokalizacja
nr ew. działki
Opis Uwagi
119. Dom mieszkalny, drew., 1901 r. nr 43 j.w.
120. Dom mieszkalny, drewniany, 1902 r.,  nr 48 j.w.
121. Dom mieszkalny, drewniany, 1911 r., nr 66 j.w.
122. Dom mieszkalny, drewniany, poł. XIX w.,  nr 67 j.w.
123. Dom mieszkalny, drewniany, poł. XIX w., nr 79 j.w.
124. Dom mieszkalny, drewniany, poł. XIX w.,  nr 81 j.w.
125. Spichlerz drewniany, poł. XIX w., nr 81 j.w.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.