Urząd Gminy w Budzowie

OSP

Zakup samochodu dla OSP Zachełmna

Opublikowano: 19.09.2019

W dniu 17 września br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, przy udziale Wojewody Małopolski Piotra Ćwika…

OSP

Jubileusz 90-lecia powstania OSP Baczyn

Opublikowano: 21.05.2019

W dniu 3 maja 2019 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Baczynie świętowała Jubileusz 90-lecia powstania Jednostki oraz poświęcenie samochodu strażackiego.

OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE GMINY BUDZÓW

Opublikowano: 27.04.2016

U schyłku XIX w. na terenach Polski zaczęły tworzyć się Organizacje Straży Ogniowych, które pomagały miejscowej ludności w czasie nawiedzających ich powodzi huraganów, czy też w obronie mienia podczas pożarów. Były to jedyne organizacje społeczne, które mogły nosić mundury. Wzorując się na innych…

OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BACZYN

Opublikowano: 27.04.2016

OSP Baczyn została założona w lutym 1929 r. Głównym założycielem i pierwszym prezesem był proboszcz ks. Stefan Zieliński. Pomimo panującej biedy, zdołano w ciągu roku od daty utworzenia straży zakupić mundury dla strażaków oraz hełmy. Pierwszym sprzętem była dwucylindrowa sikawka, poświęcona w maju 1930 r. W…

OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIEŃKÓWKA

Opublikowano: 27.04.2016

OSP Bieńkówka została założona 16 czerwca 1939 r. Początkowo liczyła 24 druhów. Ze składek od mieszkańców wsi zakupiono motopompę, którą w czasie II wojny światowej ukrywano i przechowywano w domach prywatnych. Po II wojnie światowej nabyto pierwszy konny wóz strażacki, którym…

OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BUDZÓW

Opublikowano: 27.04.2016
Na posiedzeniu Rady Gminy w Budzowie dnia 16 czerwca 1900 r. powołano Pogotowie Pożarne, (2 oddziały), liczące 67 członków. Pogotowie to dysponowało następującym sprzętem: konewka, siekiera, drabina i osęka. Powstałe oddziały miały w swoich szeregach trzech trębaczy, którzy sygnalizowali i zwoływali…
OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA JACHÓWKA

Opublikowano: 27.04.2016

OSP Jachówka powstała 2 lutego 1953 r. na zebraniu zorganizowanym z inicjatywy Władysława Najdka, na które przybył ówczesny komendant powiatowy straży pożarnych z Wadowic kpt. pożarnictwa Piotr Kreczmer oraz 20 młodych mężczyzn, którzy zdeklarowali przystąpienie do straży. Na zebraniu tym zapadła…

OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PALCZA

Opublikowano: 27.04.2016

Tradycje Straży Pożarnej w Palczy sięgają lat dwudziestych XX wieku. Zgodnie z dokumentami źródłowymi rok 1925 to data powstania Straży Ogniowej w Palczy…

OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ZACHEŁMNA

Opublikowano: 27.04.2016

OSP w Zachełmnej (pierwsza nazwa – Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej) powstała 15 lutego 1956 r. zatwierdzone pismem i wciągnięte do rejestru w Wydziale Społeczno – Administracyjnym w Krakowie pod numerem 1078. Założycielami i pierwszymi członkami byli druhowie: Wincenty Frosztęga, Edward Wrzodek, Jan Żmuda,…