Urząd Gminy w Budzowie

OSP

Zakup samochodu dla OSP Zachełmna

Opublikowano: 19.09.2019

W dniu 17 września br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, przy udziale Wojewody Małopolski Piotra Ćwika…

OSP

Jubileusz 90-lecia powstania OSP Baczyn

Opublikowano: 21.05.2019

W dniu 3 maja 2019 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Baczynie świętowała Jubileusz 90-lecia powstania Jednostki oraz poświęcenie samochodu strażackiego.

OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE GMINY BUDZÓW

Opublikowano: 27.04.2016

U schyłku XIX w. na terenach Polski zaczęły tworzyć się Organizacje Straży Ogniowych, które pomagały miejscowej ludności w czasie nawiedzających ich powodzi huraganów, czy też w obronie mienia podczas pożarów. Były to jedyne organizacje społeczne, które mogły nosić mundury. Wzorując się na innych…

OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BACZYN

Opublikowano: 27.04.2016

OSP Baczyn została założona w lutym 1929 r. Głównym założycielem i pierwszym prezesem był proboszcz ks. Stefan Zieliński. Pomimo panującej biedy, zdołano w ciągu roku od daty utworzenia straży zakupić mundury dla strażaków oraz hełmy. Pierwszym sprzętem była dwucylindrowa sikawka, poświęcona w maju 1930 r. W…

OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BIEŃKÓWKA

Opublikowano: 27.04.2016

OSP Bieńkówka została założona 16 czerwca 1939 r. Początkowo liczyła 24 druhów. Ze składek od mieszkańców wsi zakupiono motopompę, którą w czasie II wojny światowej ukrywano i przechowywano w domach prywatnych. Po II wojnie światowej nabyto pierwszy konny wóz strażacki, którym…

OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BUDZÓW

Opublikowano: 27.04.2016
Na posiedzeniu Rady Gminy w Budzowie dnia 16 czerwca 1900 r. powołano Pogotowie Pożarne, (2 oddziały), liczące 67 członków. Pogotowie to dysponowało następującym sprzętem: konewka, siekiera, drabina i osęka. Powstałe oddziały miały w swoich szeregach trzech trębaczy, którzy sygnalizowali i zwoływali…
OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA JACHÓWKA

Opublikowano: 27.04.2016

OSP Jachówka powstała 2 lutego 1953 r. na zebraniu zorganizowanym z inicjatywy Władysława Najdka, na które przybył ówczesny komendant powiatowy straży pożarnych z Wadowic kpt. pożarnictwa Piotr Kreczmer oraz 20 młodych mężczyzn, którzy zdeklarowali przystąpienie do straży. Na zebraniu tym zapadła…

OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PALCZA

Opublikowano: 27.04.2016

Tradycje Straży Pożarnej w Palczy sięgają lat dwudziestych XX wieku. Zgodnie z dokumentami źródłowymi rok 1925 to data powstania Straży Ogniowej w Palczy…

OSP
obraz wiodacy

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ZACHEŁMNA

Opublikowano: 27.04.2016

OSP w Zachełmnej (pierwsza nazwa – Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej) powstała 15 lutego 1956 r. zatwierdzone pismem i wciągnięte do rejestru w Wydziale Społeczno – Administracyjnym w Krakowie pod numerem 1078. Założycielami i pierwszymi członkami byli druhowie: Wincenty Frosztęga, Edward Wrzodek, Jan Żmuda,…

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.