Urząd Gminy w Budzowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BACZYN

Kategoria: OSP Opublikowano: 27-04-2016

Rok założenia: 1929
Obecna liczba członków:
50 (33 czynnych), członkowie honorowi: 1,  wspierający: 16
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców: 8
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt: 10
Prezes: Władysław Łuczak
Naczelnik: Zbigniew Malina

OSP nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

OSP Baczyn została założona w lutym 1929 r. Głównym założycielem i pierwszym prezesem był proboszcz ks. Stefan Zieliński. Pomimo panującej biedy, zdołano w ciągu roku od daty utworzenia straży zakupić mundury dla strażaków oraz hełmy. Pierwszym sprzętem była dwucylindrowa sikawka, poświęcona w maju 1930 r. W roku 1934 OSP otrzymała sztandar. W tym samym roku wybudowano drewnianą remizę. Budulec na nią otrzymano z lasu państwowego dzięki poparciu ówczesnego wójta Zembrzyc Józefa Danka. Po II wojnie światowej OSP zakupiła za własne fundusze z imprez motopompy i nowy ogumiony wóz, przystosowany do przewozu sprzętu i ludzi. W latach 1962 – 1968 strażacy baczyńscy wybudowali w czynie społecznym, przy 23 % poparciu finansowym PZU, nową murowaną remizę strażacką. W 2009 roku w ramach programu „Małopolskie remizy” została ona wyremontowana i odnowiona. Do 1968 r. do transportu sprzętu i ludzi używano zaprzęgów konnych, w 1968 r. OSP otrzymała pierwszy samochód marki „Żuk” od Powiatowej Komendy Straży w Suchej Beskidzkiej. Następnie zakupiono „Lublin” oraz „Star”25 GMB” mocno zużyty. W 1996 roku OSP otrzymała karosowany samochód „Star 244” z autopompą i zbiornikiem. Strażacy OSP Baczyn brali udział m.in. w gaszeniu następujących pożarów: w maju 1951 r. w Budzowie, w gaszeniu pożaru zabudowań mieszkalnych i gospodarczych na Dziale, we wrześniu 1951 r. w Budzowie na roli Wojtanówka w gaszeniu pożaru domu mieszkalnego i stodoły, w sierpniu 1959 r. w Baczynie w gaszeniu pożaru od uderzenia pioruna zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W 1999 r. OSP odznaczona została Srebrnym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Przy orkiestrze działa folklorystyczny zespół liczący 12 członków.

W 2003 r. powstała Strażacka Izba Pamięci, której utworzenie planowano już w latach 60-tych XX wieku. Głównym powodem powstania Izby było zachowanie wyposażenia strażackiego z 1929 r. oraz wiele fotografii – m.in. z lat 30-tych oraz strażackie archiwum. Założycielem i opiekunem Izby Pamięci jest Władysław Łuczak, który bardzo często sam zakupuje różne eksponaty do niej. Izba Pamięci spełnia bardzo ważną historyczną rolę na terenie Budzowszczyzny. Dzięki niej młodzież szkolna może zdobyć wiele wiadomości na temat historii nie tylko strażaków, ale także miejscowej ludności, ich codziennego życia, pracy, udziału w walkach narodowo – wyzwoleńczych. W strażackiej Izbie Pamięci zgromadzonych jest około 270 eksponatów, nie licząc starych monet. Liczba ta jest co roku powiększana.

Wyposażenie OSP Baczyn: Samochód STAR244 GBAM, pompy: pływająca Niagara, motopompa Tohatsu, szlamowa, agregaty prądotwórcze, piła motorowa.

Największe osiągnięcia OSP Baczyn:
* I miejsce w 2009 r. w gminnych zawodach strażackich,
* I miejsce w 2006 r. dla drużyny młodzieżowej w powiatowych zawodach strażackich.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.