Urząd Gminy w Budzowie

Komunikaty

UG Budzów

Uwaga na oszustów – program...

Opublikowano: 10.11.2023

Wójt Gminy Budzów ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pod pracowników Gmin.

UG Budzów

Zapytanie ofertowe: Roboty restauratorsko –...

Opublikowano: 09.11.2023

Parafa Rzymsko -Katolicka p.w. Św. Trójcy Przenajświętszej  Bieńkówce, 34-212 Bieńkówka

Nazwa zadania:

„Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce ”. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II nabór.

UG Budzów

Zapytanie ofertowe: Roboty restauratorsko –...

Opublikowano: 09.11.2023

Parafa Rzymsko -Katolicka p.w. Św. Trójcy Przenajświętszej  Bieńkówce, 34-212 Bieńkówka

Nazwa zadania:

„Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce ”. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I nabór.

UG Budzów

Zapytanie ofertowe: Roboty restauratorsko –...

Opublikowano: 09.11.2023

Parafia Rzymsko -Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce”

Nazwa zadania:

„Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

UG Budzów

Informacja o konsultacjach społecznych projektu...

Opublikowano: 06.11.2023

Urząd Gminy w Budzowie zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 571) do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.”

UG Budzów

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych...

Opublikowano: 17.11.2022

W dniu 16  listopada 2022 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

UG Budzów

Ogłoszenie otwartego konkursu na organizowanie...

Opublikowano: 10.12.2021

ZARZĄDZENIE Nr 62/2021 Wójta Gminy Budzów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy Budzów w 2022 r.