Urząd Gminy w Budzowie

Komunikaty

UG Budzów

Zapytanie ofertowe- „ Wymiana ławek...

Opublikowano: 26.02.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafa Rzymsko -Katolicka p.w. Matki Bożej Pocieszenia , 34-211 Budzów

Nazwa zadania:  „ Wymiana ławek oraz stolarki drzwiowej w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Pocieszenia  w Budzowie”. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I nabór

UG Budzów

Uwaga na oszustów – program...

Opublikowano: 10.11.2023

Wójt Gminy Budzów ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pod pracowników Gmin.

UG Budzów

Zapytanie ofertowe: Roboty restauratorsko –...

Opublikowano: 09.11.2023

Parafa Rzymsko -Katolicka p.w. Św. Trójcy Przenajświętszej  Bieńkówce, 34-212 Bieńkówka

Nazwa zadania:

„Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce ”. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II nabór.

UG Budzów

Zapytanie ofertowe: Roboty restauratorsko –...

Opublikowano: 09.11.2023

Parafa Rzymsko -Katolicka p.w. Św. Trójcy Przenajświętszej  Bieńkówce, 34-212 Bieńkówka

Nazwa zadania:

„Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce ”. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków I nabór.

UG Budzów

Zapytanie ofertowe: Roboty restauratorsko –...

Opublikowano: 09.11.2023

Parafia Rzymsko -Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce”

Nazwa zadania:

„Roboty restauratorsko – konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

UG Budzów

Informacja o konsultacjach społecznych projektu...

Opublikowano: 06.11.2023

Urząd Gminy w Budzowie zaprasza organizacje pozarządowe wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 571) do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.”

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.