Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie malowania w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Palczy

Kategoria: Komunikaty Opublikowano: 14-05-2024

logotyp polski ład i BGK

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zakupowym z dnia 14 maja 2024 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wykonanie malowania w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Palczy

dofinasowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr Edycja 1RPOZ/2022/2217/PolskiLad.

Parafia Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, Palcza 170, Palcza 34-211

NIP:  552 169 15 06, REGON:  040096300

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Jan Gibała – proboszcz parafii, tel. 698 155 603

Janina Pieronkiewicz – sekretarz gminy Budzów, tel.33 987 77 62 lub 503 169 752, email: sekreatrz@budzow.pl

CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest pomalowanie wnętrz kościoła w technologii odpowiedniej dla nowej, niegruntowanej wyprawy tynkarskiej oraz zaprojektowanie i wykonanie dekoracji malarskich w części obiektu zgodnie z wykonanym i zaakceptowanym projektem. Całkowita powierzchnia do malowania: ok. 1250 mkw, przybliżona powierzchnia polichromii: ok. 250-300 mkw.  Zadanie obejmuje wykonanie projektu wraz z wizualizacjami niezbędnego do uzyskania zgody w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatorskim w Krakowie.

Lokalizacja obiektu: Palcza 170, Palcza 34-211, działka nr 477/2, 478. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej: KR1B/00022883/4, Nr wpisu do rejestru zabytków 46/6

Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Informuje, że odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej.

Pełna treść zapytania ofertowego zamieszczona została poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.