Urząd Gminy w Budzowie

Dane kontaktowe

Opublikowano: 08-02-2016

Budynek Urzędu Gminy w Budzowie na tle błękitnego nieba. Na parapetach znajdują sie czerwone kwiaty. Po prawej stronie umieszczony jest herb gminy. Żółty jeleń na czerwonym tle. Przed budynkiem znajduje się trawnik z niskopiennymi roślinami.

Adres Urzędu Gminy:

Urząd Gminy
34-211 Budzów 445

Ważne telefony – Urząd Gminy:

Ważne telefony – Biuro Obsługi Szkół:

Ważne telefony – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Struktura urzędu

Wójt:

mgr inż. Jan Najdek

Przewodnicząca Rady Gminy:

mgr Krystyna Szczepaniak

Sekretarz Gminy:

Janina Pieronkiewicz

Skarbnik Gminy:

mgr Tomasz Korzeniowski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:

mgr Katarzyna Mosór

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Anna Pawlica

Kierownik Biura Obsługi Szkół w Budzowie:

Lucyna Ryszawy

Numer konta bankowego, na które można wpłacać opłatę skarbową:

Nr 13 8128 0005 0030 3231 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Budzowie

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.