Urząd Gminy w Budzowie

Bieńkówka

Opublikowano: 02-02-2016

Bieńkówka położona jest na zboczach dwóch pasm wzgórz otaczających ją od północy i południa. W paśmie najwyższym mieści się Koskowa Góra (866 m n.p.m.) i najwyższy punkt okolicy na północy – Babica (727 m n.p.m.). Wieś leży w dolinie rzeki Kamiennej, zwanej przez mieszkańców Skorutówką.
Bieńkówka zajmuje powierzchnię 2046 ha, co stanowi 28 % gminy Budzów, którą zamieszkuje ponad 2152 osób i liczy 539 domów mieszkalnych. Z legend wynika, iż Bieńkówka początkowo nazywana była „Zbójówką”, „Zbójkówką” lub „Pieńkówką”. Pierwsze znane brzmienie nazwy wsi: Bienykowka prawdopodobnie pochodzi od imienia Benedykt lub Beniamin, w zdrobnieniu Bieniek – być może pierwszy zarządca wsi.

O malowniczości krajobrazu decydują wzgórza pokryte lasami. Przeważają w nich świerk i jodła, ponadto w mniejszych ilościach występują buki, jałowce oraz modrzewie. W dodatku lasy i pola są poprzecinane wstęgami rzek i potoków, natomiast w dolinach przeważa drzewostan olchowy. W lasach można spotkać: sarnę, jelenia, dzika, zająca, lisa, wiewiórkę, tchórza, jeża, a także mnóstwo gatunków ptaków. Co więcej latem i jesienią można w lesie nie tylko wypocząć, ale też zbierać borówki, poziomki, maliny, ostrężyny, jeżyny oraz grzyby. Faunę potoków reprezentuje pstrąg potokowy, natomiast strumienie – salamandra plamista.

We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe, Biblioteka Publiczna, Dom Wiejski z remizą strażacką, Ośrodek Zdrowia, Apteka , Filia Urzędu Pocztowego.
Ponadto we wsi działają : Koło Gospodyń Wiejskich, Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Młodzieżowy i Dziecięcy Klub 4H, Ochotnicza Straż Pożarna, Parafialna Schola Młodzieżowa.

 

Zabytki wsi:

 • Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej – kamienna budowla barokowa z masywną czworościenną wieżą na przedłużeniu nawy. Znajdują się na niej trzy różnej wielkości dzwony z początku XIX w. Ponadto obraz Trójcy Świętej z końca XIX w., który pełni funkcję zasłony wizerunku Matki Boskiej Bieńkowskiej. Przy kościele znajdują się: Dąb Wolności posadzony przez młodzież w 1923 r. (dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę) oraz Obelisk wybudowany w roku 2001 (dla uczczenia ofiar II wojny światowej z terenu Bieńkówki).
 • Zabytkowe kapliczki:
  – Trójkondygnacyjna, kamienna kapliczka z 1876 r.
  – Kapliczka z figurką Matki Bożej Bolesnej z 1820 r.
  – Kapliczka graniczna przedstawiająca figurę Matki Bożej z 1823 r.
  – Posąg Jezusa Frasobliwego z początku XIX w.

logo

SOŁTYS WSI  BIEŃKÓWKA

Czesław Kruźlak

 

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

 • Piotr Knapczyk
 • Paweł Pęcek
 • Kazimierz Kiepura
 • Paweł Jopek
 • Antoni Kania
 • Adam Klimowski
 • Cecylia Polak
 • Bogdan Sarna
 • Kazimierz Smoter
 • Stanislaw Kania
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.