Urząd Gminy w Budzowie

Bieńkówka

Opublikowano: 02-02-2016

Bieńkówka położona jest na zboczach dwóch pasm wzgórz otaczających ją od północy i południa. W paśmie najwyższym mieści się Koskowa Góra (866 m n.p.m.) i najwyższy punkt okolicy na północy – Babica (727 m n.p.m.). Wieś leży w dolinie rzeki Kamiennej, zwanej przez mieszkańców Skorutówką.
Bieńkówka zajmuje powierzchnię 2046 ha, co stanowi 28 % gminy Budzów, którą zamieszkuje ponad 2152 osób i liczy 539 domów mieszkalnych. Z legend wynika, iż Bieńkówka początkowo nazywana była „Zbójówką”, „Zbójkówką” lub „Pieńkówką”. Pierwsze znane brzmienie nazwy wsi: Bienykowka prawdopodobnie pochodzi od imienia Benedykt lub Beniamin, w zdrobnieniu Bieniek – być może pierwszy zarządca wsi.

O malowniczości krajobrazu decydują wzgórza pokryte lasami. Przeważają w nich świerk i jodła, ponadto w mniejszych ilościach występują buki, jałowce oraz modrzewie. W dodatku lasy i pola są poprzecinane wstęgami rzek i potoków, natomiast w dolinach przeważa drzewostan olchowy. W lasach można spotkać: sarnę, jelenia, dzika, zająca, lisa, wiewiórkę, tchórza, jeża, a także mnóstwo gatunków ptaków. Co więcej latem i jesienią można w lesie nie tylko wypocząć, ale też zbierać borówki, poziomki, maliny, ostrężyny, jeżyny oraz grzyby. Faunę potoków reprezentuje pstrąg potokowy, natomiast strumienie – salamandra plamista.

We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe, Biblioteka Publiczna, Dom Wiejski z remizą strażacką, Ośrodek Zdrowia, Apteka , Filia Urzędu Pocztowego.
Ponadto we wsi działają : Koło Gospodyń Wiejskich, Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Młodzieżowy i Dziecięcy Klub 4H, Ochotnicza Straż Pożarna, Parafialna Schola Młodzieżowa.

 

Zabytki wsi:

 • Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej – kamienna budowla barokowa z masywną czworościenną wieżą na przedłużeniu nawy. Znajdują się na niej trzy różnej wielkości dzwony z początku XIX w. Ponadto obraz Trójcy Świętej z końca XIX w., który pełni funkcję zasłony wizerunku Matki Boskiej Bieńkowskiej. Przy kościele znajdują się: Dąb Wolności posadzony przez młodzież w 1923 r. (dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę) oraz Obelisk wybudowany w roku 2001 (dla uczczenia ofiar II wojny światowej z terenu Bieńkówki).
 • Zabytkowe kapliczki:
  – Trójkondygnacyjna, kamienna kapliczka z 1876 r.
  – Kapliczka z figurką Matki Bożej Bolesnej z 1820 r.
  – Kapliczka graniczna przedstawiająca figurę Matki Bożej z 1823 r.
  – Posąg Jezusa Frasobliwego z początku XIX w.

logo

SOŁTYS WSI  BIEŃKÓWKA

Czesław Kruźlak

 

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

 • Piotr Knapczyk
 • Paweł Pęcek
 • Kazimierz Kiepura
 • Paweł Jopek
 • Antoni Kania
 • Adam Klimowski
 • Cecylia Polak
 • Bogdan Sarna
 • Kazimierz Smoter
 • Stanislaw Kania