Urząd Gminy w Budzowie

Budzów

Opublikowano: 02-02-2016

Budzów szczyci się starym rodowodem bowiem najstarsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z wczesnego neolitu.
Wieś Budzów, stolica gminy, położona jest na trasie drogi wojewódzkiej Nr 956 Zembrzyce-Budzów-Biertowice i zajmuje powierzchnię 2035 ha, co stanowi 27 % gminy Budzów. Obszar ten zamieszkuje ponad 2692 osób i liczy ok. 651 domów mieszkalnych.

We wsi znajduje się Gimnazjum, dwie Szkoły Podstawowe, Przedszkole Samorządowe, Biblioteka Publiczna, Regionalna Izba Pamięci, Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Niepubliczny Gabinet Stomatologiczny, Apteka, Remiza Strażacka, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Pocztowy, Dom Weselny, Bank Spółdzielczy.

Ponadto we wsi działają dwa Gospodarstwa Agroturystyczne, Koło Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowy i Dziecięcy Klub 4H, Orkiestra Dęta „Sygnał”, Ludowy Klub Sportowy „Strzelec”, Koło Pszczelarzy, Ochotnicza Straż Pożarna, Parafialny Chór „Maryja”, Parafialna Schola Młodzieżowa.

Wieś Budzów położona jest wzdłuż rzeki Paleczki – prawego dopływu Skawy. Większą część powierzchni sołectwa pokrywają lasy. Obok nich malowniczy krajobraz tworzy bogata roślinność oraz małe potoki. Wieś posiada korzystne warunki dla rozwoju turystyki, szczególnie popołudniowej i weekendowej.

Zabytki:

 • Kościół parafialny pw. Matki Bożej Pocieszenia z 1913 r. w miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni z 1864 r. Kościół w stylu neoromańskim z wysoką wieżą zwieńczoną hełmem. W neogotyckim ołtarzu głównym mieści się obraz Matki Bożej Pocieszenia z 1846 r. przeniesiony ze starego kościółka.
 • Kapliczka murowana na roli Krupówka z ok. 1868 r. Wewnątrz znajduje się figurka Pana Jezusa upadającego pod krzyżem, a także figurka oraz obraz Matki Boskiej.
 • Kapliczka z kamienia na roli Spólnikówka z końca XIX w.
 • Kapliczka na betonowym słupie z figurką Matki Bożej z 1800 r.
 • Kapliczka betonowa na roli Paskówka pochodząca z XIX w. We wnęce mieści się figurka Matki Bożej.
 • Kapliczka na roli Pieczarówka datowana na przełom XIX i XX w. Wewnątrz kamienny posąg Chrystusa upadającego pod krzyżem.
 • Liczne kapliczki, krzyże i figurki przydrożne z XIX i XX w.
 • Pomnik poległych za Ojczyznę w latach 1914-1920 wzniesiony w 10-lecie Odrodzenia Polski.
 • Obelisk upamiętniający posadzenie przez dzieci szkolne drzewek wolności z okazji 10-lecia Odrodzonej Polski.
 • Zabudowania pofolwarczne z I poł. XIX w.

Podstawowe informacje o gminie Budzów


logo

SOŁTYS WSI  BUDZÓW

Bernadeta Konas

 

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

 • Tadeusz Bukowski
 • Mieczysław Pakuła
 • Piotr Grych
 • Stanisław Kosek
 • Stanisław Sergiel
 • Henryk Mruc
 • Jolanta Trączyk
 • Katarzyna Knapczyk
 • Jacenty Głuc
 • Stanisław Lasek
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.