Urząd Gminy w Budzowie

Biuro Obsługi Szkół w Budzowie

Kategoria: BOS Opublikowano: 29-02-2016

Działa na podstawie Uchwały Rady Gminy w Budzowie Nr XII/67/95 z dnia 29 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół w Budzowie i nadania Statutu.

Biuro jest jednostką budżetową Gminy Budzów. Działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Budzów.

Przedmiotem działania Biura jest:
• prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli samorządowych na terenie gminy Budzów,
• organizacja dowozu uczniów do szkół,
• obsługa programów w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia socjalne, wyprawki szkolne.

Zadania Biura wykonują następujące stanowiska:

  1. Kierownik Biura – Lucyna Ryszawy – tel. 33 8767767
  2. Główna księgowa – Teresa Danel – tel. 33 8767766
  3. Inspektor – Marzena Dzidek- tel. 33 8767761
  4. Inspektor – Katarzyna Góralik – tel. 33 8767767
  5. Pomoc administracyjna– Joanna Sychta – tel. 33 8767761
  6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Myślak – email: iod@budzow.pl
    – korespondencję w formie tradycyjnej proszę kierować na adres jednostki.
  7. Sekretariat: bos@budzow.pl
  8. Skrzynka podawcza ePuap: /BOSBudzow