Urząd Gminy w Budzowie

Biuro Obsługi Szkół w Budzowie

Kategoria: BOS Opublikowano: 29-02-2016

Działa na podstawie Uchwały Rady Gminy w Budzowie Nr XII/67/95 z dnia 29 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół w Budzowie i nadania Statutu.

Biuro jest jednostką budżetową Gminy Budzów. Działa na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy Budzów.

Przedmiotem działania Biura jest:
• prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli samorządowych na terenie gminy Budzów,
• organizacja dowozu uczniów do szkół,
• obsługa programów w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia socjalne, wyprawki szkolne.

Zadania Biura wykonują następujące stanowiska:

  1. Kierownik Biura – Lucyna Ryszawy – tel. 33 8767767
  2. Główna księgowa – Teresa Danel – tel. 33 8767766
  3. Inspektor – Marzena Dzidek- tel. 33 8767761
  4. Inspektor – Katarzyna Góralik – tel. 33 8767767
  5. Pomoc administracyjna– Joanna Sychta – tel. 33 8767761
  6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Myślak – email: iod@budzow.pl
    – korespondencję w formie tradycyjnej proszę kierować na adres jednostki.
  7. Sekretariat: bos@budzow.pl
  8. Skrzynka podawcza ePuap: /BOSBudzow
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.