Urząd Gminy w Budzowie

Dane statystyczne za 2023 r.

Opublikowano: 15.01.2024

prezentacja liczby mieszkańców, urodzin oraz zgonów na przestrzeni roku 2023.

Dane statystyczne za 2022 r.

Opublikowano: 31.01.2023

prezentacja liczby mieszkańców, urodzin oraz zgonów na przestrzeni roku 2022.

Dotacja do wymiany kotła

Opublikowano: 18.01.2023

Wójt Gminy Budzów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę niskowydajnych pieców na kotły ekologiczne.

UG Budzów

Dane statystyczne za rok 2020

Opublikowano: 15.01.2021

prezentacja liczby mieszkańców, urodzin oraz zgonów na przestrzeni roku 2020.

DANE STATYSTYCZNE GMINY BUDZÓW

Opublikowano: 22.01.2019

STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.