Urząd Gminy w Budzowie

Kontakt-GOPS

Opublikowano: 08-02-2016

O jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie działa na podstawie Uchwały Rady Gminy w Budzowie Nr VIII/50/91 Rady Gminy w Budzowie z dnia 5 kwietnia 1991 r w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działającą jako jednostka budżetowa Gminy Budzów utworzoną do wykonywania zadań własnych i zleconych gminy. Ośrodek obejmuje działalnością teren gminy Budzów sołectwo: Budzów, Baczyn, Palcza, Zachełmna, Jachówka, Bieńkówka.

Siedziba

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie znajduje się w Budynku o nr 443.

Zadania

Zadania GOPS wykonują następujące stanowiska:

 1. Kierownik GOPS – Anna Pawlica tel. 33/ 876-77-54
 2. Starszy pracownik socjalny – Ewelina Frosztęga tel. 33/ 876-77-80
 3. Starszy pracownik socjalny – Elżbieta Bachowska tel. 33/ 876-77-77
 4. Starszy pracownik socjalny – Renata Paryła tel. 33/876-77-80
 5. Pracownik socjalny – Marta Rusin tel. 33/ 876-77-77
 6. Główny księgowy – Renata Gonek-Myhal tel.  33/ 876 77 82
 7. Inspektor – Różańska Urszula tel. 33/876-77-81
  (realizacja świadczeń rodzinnych , zasiłków dla opiekunów, ustawy „ Za życiem”)
 8. Referent- Marzena Reciak tel. 33/ 876-77-81
  (realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów)
 9. Referent- Aneta Głowacz tel. 33/ 876-77-52
  (realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego)
 10. Referent- Iwona Burliga tel. 33/ 876-77-52
  (realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)
 11. Pomoc administracyjna – Katarzyna Burliga tel. 33/ 876-77-52
  (fundusz alimentacyjny)
 12. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Myślak – email: iod@budzow.pl
  – korespondencję w formie tradycyjnej proszę kierować na adres jednostki.
 13. Asystent Rodziny – Klaudia Parszywka
 14. Asystent Rodziny – Kinga Latoń

Zakres działalności Ośrodka obejmuje wykonywanie zadań z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej,
 • przeciwdziałania przemocy domowej,
 • wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy  Budzów,
 • realizacja ustawy z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • dodatek elektryczny

Pracownicy socjalni obejmują swoją działalnością teren:

 1. Renata Paryła sołectwo: Palcza, Jachówka, Zachełmna
 2. Ewelina Frosztęga sołectwo: Bieńkówka
 3. Marta Rusin sołectwo: część Budzowa
 4. Elżbieta Bachowska Sołectwo: Baczyn, część Budzowa

Godziny urzędowania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny w dni robocze w godzinach:

 • poniedziałek- piątek – 7:00 – 15:00
 • wtorek – 8:00 – 16:00

Pracownicy socjalni w każdy wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 10.00 pełnią dyżur w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie.

Adresy pocztowe

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.