Urząd Gminy w Budzowie

Dotacje

Dotacja do wymiany kotła –...

Opublikowano: 09.01.2024

Wójt Gminy Budzów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę niskowydajnych pieców na kotły ekologiczne.

Nabór wniosków – wymiana pieców

Opublikowano: 18.03.2022

na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Budzów w terminie od dnia 18.03.2022 r. do 30 października 2022 r.

Rozpoczęcie realizacji zadania

Opublikowano: 09.05.2019

Gmina Budzów informuje o rozpoczęciu realizacji zadania pn.“ Modernizacja systemu ogrzewania  w budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkówce”

Rozpoczęcie realizacji zadania

Opublikowano: 23.08.2018

Gmina Budzów informuje o rozpoczęciu realizacji zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Budzów poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych w 2018 r.”

UG Budzów

INFORMACJA

Opublikowano: 18.07.2017

Gmina Budzów w związku z planowanym naborem wniosków prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na realizację projektów OZE w ramach Działania 4.1.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,

UG Budzów

INFORMACJA

Opublikowano: 24.02.2017

Urząd Gminy w Budzowie informuje mieszkańców Gminy zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w 2017r na zmianę  systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów w ramach programu PONE, iż do dnia 10.03.2017r  przedłużony został termin składania wniosków o udzielenie dotacji w Urzędzie Gminy w Budzowie

Wniosek  należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy pok. nr 9 lub przesłać na adres Urzędu 34-211 Budzów 445

UG Budzów

Dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania...

Opublikowano: 15.02.2017

Gmina Budzów informuje, że przystępuje do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

UG Budzów

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADAŃ UNIESZKODLIWIANIA...

Opublikowano: 12.05.2016

Wójt Gminy Budzów uprzejmie informuje mieszkańców, iż w 2016 roku można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadania unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Budzów. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

UG Budzów

INFORMACJA

Opublikowano: 01.03.2016

Gmina Budzów informuje, że przystępuje do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Budzów 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku” przyjętego Uchwałą Nr XI/99/2015 Rady Gminy Budzów w dniu 13 listopada 2015 r.

UG Budzów

Informacja

Opublikowano: 10.02.2016

Urząd Gminy w Budzowie uprzejmie informuje, iż uległa zmianie kwota dotacji oraz termin składania wniosków na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.