Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJA

Kategoria: Dotacje Opublikowano: 24-02-2017

Urząd Gminy w Budzowie informuje mieszkańców Gminy zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w 2017r na zmianę  systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Budzów w ramach programu PONE, iż do dnia 10.03.2017r  przedłużony został termin składania wniosków o udzielenie dotacji w Urzędzie Gminy w Budzowie

Wniosek  należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy pok. nr 9 lub przesłać na adres Urzędu 34-211 Budzów 445

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.