Urząd Gminy w Budzowie

Odpady komunalne

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w...

Opublikowano: 02.01.2024

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami...

Opublikowano: 22.05.2023

Informujemy, że odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w miesiącu czerwcu  2023 r.

UG Budzów

Informacja w sprawie stawek opłat...

Opublikowano: 23.02.2023

Wójt Gminy Budzów informuje, że w 2023 r. że stawki opłat za odpady nie uległy zmianie.

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w...

Opublikowano: 02.01.2023

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.