Urząd Gminy w Budzowie

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 25-05-2023

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

Informujemy, że  zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest firma:

EKO-EFEKT WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW Józef Wacław Dobrzycki, 34-210 Zembrzyce 131

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów sposób selektywny prowadzony będzie z częstotliwością 1 raz na rok w miesiącu październik zgodnie z udostępnionym harmonogramem odpadów.

Odpady można przekazać również w dniu otwarcia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych