Urząd Gminy w Budzowie

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Kategoria: Odpady komunalne Opublikowano: 25-05-2023

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

Informujemy, że  zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest firma:

EKO-EFEKT WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW Józef Wacław Dobrzycki, 34-210 Zembrzyce 131

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów sposób selektywny prowadzony będzie z częstotliwością 1 raz na rok w miesiącu październik zgodnie z udostępnionym harmonogramem odpadów.

Odpady można przekazać również w dniu otwarcia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.