Urząd Gminy w Budzowie

Plany, programy, strategie

Opublikowano: 02-02-2016

Plan Odnowy Miejscowości Baczyn
Zmiana uchwały dot. palnu odnowy miejscowości Baczyn
Opis planowanych zadań Baczyn


Plan Odnowy Miejscowości Bieńkówka
Zmiana uchwały dot. palnu odnowy miejscowości Bieńkówka
Opis planowanych zadań Bieńkówka


Plan Odnowy Miejscowości Budzów
Zmiana uchwały dot. palnu odnowy miejscowości Budzów
Opis planowanych zadań Budzów


Plan Odnowy Miejscowości Jachówka
Zmiana uchwały dot. palnu odnowy miejscowości Jachówka
Opis planowanych zadań Jachówka


Plan Odnowy Miejscowości Palcza
Zmiana uchwały dot. palnu odnowy miejscowości Palcza
Opis planowanych zadań Palcza


Plan Odnowy Miejscowości Zachełmna
Zmiana uchwały dot. palnu odnowy miejscowości Zachełmna
Opis planowanych zadań Zachełmna


Program Usuwania Azbestu Gminy Budzów na lata 2011-2032


Strategia Rozwoju Gminy Budzów 2021-2030


 Heraldyka Gminy Budzów


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Budzów na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 r.


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BUDZÓW 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku


PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW Aktualizacja na lata 2020-2023


Historia Gminy Budzów – akty prawne, mapy, dane

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.