Urząd Gminy w Budzowie

Nieczystości ciekłe

Informacja w sprawie wywozu nieczystości...

Opublikowano: 31.01.2022

Urząd Gminy w Budzowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości na terenie gminy Budzów posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej wyłącznie z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie. Poniżej przedstawiamy wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie Wójta Gminy Budzów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Budzów.

UG Budzów

Informacja w sprawie nieczystości ciekłych

Opublikowano: 01.03.2021

Urząd Gminy w Budzowie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.