Urząd Gminy w Budzowie

Nieczystości ciekłe

Informacja w sprawie wywozu nieczystości...

Opublikowano: 31.01.2022

Urząd Gminy w Budzowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości na terenie gminy Budzów posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej wyłącznie z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie. Poniżej przedstawiamy wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie Wójta Gminy Budzów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Budzów.

UG Budzów

Informacja w sprawie nieczystości ciekłych

Opublikowano: 01.03.2021

Urząd Gminy w Budzowie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach