Urząd Gminy w Budzowie

Komunikaty i informacje

UG Budzów

ZGK Budzów – Informacja w...

Opublikowano: 21.06.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Budzów informuje:

Kontrola prawidłowości podłączeń

Opublikowano: 19.03.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Budzów uprzejmie informuje, że w miejscowości Budzów w terminie od dnia 01 maja 2021 r. będzie przeprowadzana sukcesywnie kontrola prawidłowości podłączeń do sieci kanalizacyjnej obiektów. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń
kanalizacji sanitarnej.

Odbiór ścieków z szamb przydomowych

Opublikowano: 12.02.2021

Odbiór ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między ZGK Gminy Budzów a odbiorcą usług.

UG Budzów

Informacja dot. oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 31.01.2020

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że osoby – posiadacze  nieruchomości na terenie gminy Budzów tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści , którzy otrzymali dofinansowanie na budowę  przydomowej oczyszczalni ścieków byli zobowiązani do jej użytkowania przez okres minimum 5