Urząd Gminy w Budzowie

UG Budzów

Zarządzenie Prezesa ZGK w Budzowie...

Opublikowano: 24.05.2024

ZARZĄDZENIE  NR 1/05/2024 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY BUDZÓW SP. Z O.O. W BUDZOWIE z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Budzów 

Nabór na stanowisko technologa oraz...

Opublikowano: 03.04.2024

Zakład Gospodarki Komunalnej W Budzowie sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy.

Nabór na stanowisko technologa oraz...

Opublikowano: 06.03.2024

Zakład Gospodarki Komunalnej W Budzowie sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy.

Ogłoszenie o naborze – operator...

Opublikowano: 02.11.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej w Budzowie sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku operatora oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej

UG Budzów

ZGK Budzów – Informacja w...

Opublikowano: 21.06.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Budzów informuje:

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.