Urząd Gminy w Budzowie

Ogłoszenie o naborze – operator...

Opublikowano: 02.11.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej w Budzowie sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku operatora oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej

UG Budzów

ZGK Budzów – Informacja w...

Opublikowano: 21.06.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Budzów informuje:

Kontrola prawidłowości podłączeń

Opublikowano: 19.03.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Budzów uprzejmie informuje, że w miejscowości Budzów w terminie od dnia 01 maja 2021 r. będzie przeprowadzana sukcesywnie kontrola prawidłowości podłączeń do sieci kanalizacyjnej obiektów. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń
kanalizacji sanitarnej.

Odbiór ścieków z szamb przydomowych

Opublikowano: 12.02.2021

Odbiór ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między ZGK Gminy Budzów a odbiorcą usług.