Urząd Gminy w Budzowie

Odbiór ścieków z szamb przydomowych

Opublikowano: 12.02.2021

Odbiór ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między ZGK Gminy Budzów a odbiorcą usług.

UG Budzów

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ...

Opublikowano: 23.12.2020

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UG Budzów

Informacja dot. oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 31.01.2020

Urząd Gminy w Budzowie informuje, że osoby – posiadacze  nieruchomości na terenie gminy Budzów tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści , którzy otrzymali dofinansowanie na budowę  przydomowej oczyszczalni ścieków byli zobowiązani do jej użytkowania przez okres minimum 5

UG Budzów

WARUNKI PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ...

Opublikowano: 11.06.2019

WARUNKI PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDZOWIE

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.