Urząd Gminy w Budzowie

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Kategoria: Kanalizacja Opublikowano: 23-12-2020
Lp. Nazwa podmiotu Data i numer wydanego zezwolenia Okres ważności zezwolenia Zakres usług Data cofnięcia
1. Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Budzów Sp. z o. o. z siedzibą w Budzowie, 34-211 Budzów 766 Decyzja nr OŚ.7031.1.1.2020
z dnia 04.12.2020 r.
Wydane na czas nieoznaczony Na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
I zbiorowego odprowadzania ścieków.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.