Urząd Gminy w Budzowie

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Kategoria: Kanalizacja Opublikowano: 23-12-2020
Lp. Nazwa podmiotu Data i numer wydanego zezwolenia Okres ważności zezwolenia Zakres usług Data cofnięcia
1. Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Budzów Sp. z o. o. z siedzibą w Budzowie, 34-211 Budzów 766 Decyzja nr OŚ.7031.1.1.2020
z dnia 04.12.2020 r.
Wydane na czas nieoznaczony Na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
I zbiorowego odprowadzania ścieków.