Urząd Gminy w Budzowie

Komunikaty i apele

Kontrole palenisk 2023

Opublikowano: 11.10.2023

Urząd Gminy Budzów informuje że od miesiąca października 2023 r. rozpoczęły się kontrole palenisk

Obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na...

Opublikowano: 14.02.2023

Przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Budzów mają obowiązek zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, wytworzonych na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność.

Kontrole palenisk 2022

Opublikowano: 29.11.2022

Urząd Gminy Budzów informuje że od miesiąca grudnia 2021 r. rozpoczęły się kontrole palenisk.

Komunikat Państwowej Służby Geologicznej –...

Opublikowano: 25.08.2022

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach na południu Polski, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Należy się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy obszaru małopolski i południowej części województwa śląskiego.

Gmina Budzów przyjmuje wnioski o...

Opublikowano: 24.08.2022

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

Informacja w sprawie wywozu nieczystości...

Opublikowano: 31.01.2022

Urząd Gminy w Budzowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości na terenie gminy Budzów posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej wyłącznie z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie. Poniżej przedstawiamy wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie Wójta Gminy Budzów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Budzów.

Pamiętaj, kończy się czas na...

Opublikowano: 28.12.2021

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku musisz go wymienić.

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w...

Opublikowano: 26.07.2021

Urząd Gminy w Budzowie przypomina o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r

UG Budzów

Informacja w sprawie nieczystości ciekłych

Opublikowano: 01.03.2021

Urząd Gminy w Budzowie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Odbiór zużytych opon – maj...

Opublikowano: 23.04.2020

Prosimy o wystawienie opon wraz z workami przed posesją.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.