Urząd Gminy w Budzowie

Komunikaty i apele

Kontrole palenisk 2023

Opublikowano: 11.10.2023

Urząd Gminy Budzów informuje że od miesiąca października 2023 r. rozpoczęły się kontrole palenisk

Obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na...

Opublikowano: 14.02.2023

Przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Budzów mają obowiązek zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, wytworzonych na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność.

Kontrole palenisk 2022

Opublikowano: 29.11.2022

Urząd Gminy Budzów informuje że od miesiąca grudnia 2021 r. rozpoczęły się kontrole palenisk.

Komunikat Państwowej Służby Geologicznej –...

Opublikowano: 25.08.2022

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach na południu Polski, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Należy się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk. Zagrożenie dotyczy obszaru małopolski i południowej części województwa śląskiego.

Gmina Budzów przyjmuje wnioski o...

Opublikowano: 24.08.2022

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

Informacja w sprawie wywozu nieczystości...

Opublikowano: 31.01.2022

Urząd Gminy w Budzowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości na terenie gminy Budzów posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej wyłącznie z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie. Poniżej przedstawiamy wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie Wójta Gminy Budzów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Budzów.

Pamiętaj, kończy się czas na...

Opublikowano: 28.12.2021

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku musisz go wymienić.

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w...

Opublikowano: 26.07.2021

Urząd Gminy w Budzowie przypomina o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r

UG Budzów

Informacja w sprawie nieczystości ciekłych

Opublikowano: 01.03.2021

Urząd Gminy w Budzowie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Odbiór zużytych opon – maj...

Opublikowano: 23.04.2020

Prosimy o wystawienie opon wraz z workami przed posesją.