Urząd Gminy w Budzowie

Kontrole palenisk 2023

Kategoria: Komunikaty i apele, Program Czyste Powietrze Opublikowano: 11-10-2023

Urząd Gminy Budzów informuje że od miesiąca października 2023 r. rozpoczęły się kontrole palenisk zgodnie z:

  • art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)
  • art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439),
  • Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Program ochrony powietrza przewiduje przeprowadzanie kontroli planowych w następującym zakresie:

Kontrole planowe od 2023 roku powinny corocznie objąć:

  • 120 budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys.,
  • 200 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys.,
  • 400 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys.,
  • 1000 budynków w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.

Kontrole przeprowadzane są przez pracownika Urzędu Gminy w Budzowie na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Budzów upoważnienia.