Urząd Gminy w Budzowie

Ośrodek zdrowia

obraz wiodacy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej...

Opublikowano: 29.02.2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bieńkówce

Kierownik Ośrodka – Bogusław Gąska

Tel. / 033/ 8740 161

email: spzoz_bienkowka@op.pl

obraz wiodacy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w...

Opublikowano: 29.02.2016

Kierownik Ośrodka – Magdalena Ficek

Tel. / 033/ 8740 008

email: nzozbudzow@poczta.fm

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.