Urząd Gminy w Budzowie

Ośrodek zdrowia

obraz wiodacy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej...

Opublikowano: 29.02.2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bieńkówce

Kierownik Ośrodka – Bogusław Gąska

Tel. / 033/ 8740 161

email: spzoz_bienkowka@op.pl

obraz wiodacy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w...

Opublikowano: 29.02.2016

Kierownik Ośrodka – Magdalena Ficek

Tel. / 033/ 8740 008

email: nzozbudzow@poczta.fm