Urząd Gminy w Budzowie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Budzowie

Kategoria: Ośrodek zdrowia Opublikowano: 29-02-2016

Kierownik Ośrodka – Magdalena Ficek

Tel. / 033/ 8740 008

email: nzozbudzow@poczta.fm

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.