Urząd Gminy w Budzowie

Dane statystyczne

Dane statystyczne za 2022 r.

Opublikowano: 31.01.2023

prezentacja liczby mieszkańców, urodzin oraz zgonów na przestrzeni roku 2022.

UG Budzów

Dane statystyczne za rok 2020

Opublikowano: 15.01.2021

prezentacja liczby mieszkańców, urodzin oraz zgonów na przestrzeni roku 2020.

DANE STATYSTYCZNE GMINY BUDZÓW

Opublikowano: 22.01.2019

STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.