Urząd Gminy w Budzowie

Dane statystyczne za 2022 r.

Kategoria: Dane statystyczne, Informacje Opublikowano: 31-01-2023

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2022 r.):

Bieńkówka 2247
Budzów 2890
Jachówka 959
Baczyn 938
Palcza 1303
Zachełmna 549

Razem

8886

Urodzenia:

Bieńkówka 20
Budzów 38
Jachówka 7
Baczyn 14
Palcza 13
Zachełmna 5

Razem

97

W tym:

 • chłopcy: 45
 • dziewczynki: 52

Najpopularniejsze imiona:

 • chłopcy – Nikodem, Mikołaj
 • dziewczynki – Zofia, Laura

Zgony:

Bieńkówka 24
Budzów 37
Jachówka 9
Baczyn 2
Palcza 10
Zachełmna 9

Razem

91

W tym:

 • mężczyźni: 44
 • kobiety: 47

Małżeństwa: 80 osób zawarło związki małżeńskie

Zameldowały się:

 • na pobyt stały – 208 osoby
  w tym:

  • z innego terenu – 63 osoby
  • w obrębie gminy – 145 osób
 • na pobyt  czasowy
  • ponad 3 miesiące – 40 osób
  • cudzoziemcy – 4 osoby
 • zgłosiło wyjazd za granicę na pobyt czasowy – 50 osób

Wymeldowało się:

 • z pobytu stałego – 69 osób
  w tym:

  • do innych urzędów – 56 osób
  • za granicę – 3 osób
  • pozostający w rejestrze przejściowym (wymeldowanie donikąd) – 6 osób
  • wymeldowanie decyzją administracyjną  – 4 osoby
 • z pobytu czasowego – 0 osoby

Dowody  osobiste:

 • przyjęto – 709 wniosków o nowe dowody osobiste
 • wydano – 715 dowodów osobistych
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.