Urząd Gminy w Budzowie

Dane statystyczne za 2022 r.

Kategoria: Dane statystyczne, Informacje Opublikowano: 31-01-2023

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2022 r.):

Bieńkówka 2247
Budzów 2890
Jachówka 959
Baczyn 938
Palcza 1303
Zachełmna 549

Razem

8886

Urodzenia:

Bieńkówka 20
Budzów 38
Jachówka 7
Baczyn 14
Palcza 13
Zachełmna 5

Razem

97

W tym:

 • chłopcy: 45
 • dziewczynki: 52

Najpopularniejsze imiona:

 • chłopcy – Nikodem, Mikołaj
 • dziewczynki – Zofia, Laura

Zgony:

Bieńkówka 24
Budzów 37
Jachówka 9
Baczyn 2
Palcza 10
Zachełmna 9

Razem

91

W tym:

 • mężczyźni: 44
 • kobiety: 47

Małżeństwa: 80 osób zawarło związki małżeńskie

Zameldowały się:

 • na pobyt stały – 208 osoby
  w tym:

  • z innego terenu – 63 osoby
  • w obrębie gminy – 145 osób
 • na pobyt  czasowy
  • ponad 3 miesiące – 40 osób
  • cudzoziemcy – 4 osoby
 • zgłosiło wyjazd za granicę na pobyt czasowy – 50 osób

Wymeldowało się:

 • z pobytu stałego – 69 osób
  w tym:

  • do innych urzędów – 56 osób
  • za granicę – 3 osób
  • pozostający w rejestrze przejściowym (wymeldowanie donikąd) – 6 osób
  • wymeldowanie decyzją administracyjną  – 4 osoby
 • z pobytu czasowego – 0 osoby

Dowody  osobiste:

 • przyjęto – 709 wniosków o nowe dowody osobiste
 • wydano – 715 dowodów osobistych