Urząd Gminy w Budzowie

Wspieraj seniora

UG Budzów

Polityka senioralna w Polsce. Materiały...

Opublikowano: 10.06.2022

Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji”, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. w Goleniowie.

Kontynuacja Programu „Wspieraj Seniora”

Opublikowano: 28.01.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje…

Program Wspieraj Seniora

Opublikowano: 12.11.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  realizuje rządowy program „ Wspieraj Seniora” .

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.