Urząd Gminy w Budzowie

Program „Wspieraj Seniora” w pytaniach i odpowiedziach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Kategoria: Wspieraj seniora Opublikowano: 29-10-2020

Pytania i odpowiedzi dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora. Opracowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej