Urząd Gminy w Budzowie

Parafia Rzymsko – Katolicka w Jachówce

Kategoria: Parafie Opublikowano: 15-02-2016

Tel. / 033/ 8740 018

Parafia w Jachówce zastała erygowana w 1984 r. Wcześniej wieś należała do parafii w Budzowie, a następnie do parafii w pobliskiej Bieńkówce.
Kościół w Jachówce pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wzniesiono w 1938 r. Jego budowa trwała zaledwie rok. Mieszkańcy wsi ofiarowali grunt, na którym stanęła świątynia, zgromadzili potrzebne fundusze i wykonali większość prac. W 1944 r., podczas starć Armii Czerwonej z cofającymi się hitlerowcami, kościół został częściowo zniszczony. Do dzisiaj w murze prezbiterium tkwi kawałek pocisku.
Kościół zbudowany jest z cegły. Po obu stronach nawy posiada dwie boczne kaplice: św. Antoniego Padewskiego od północy i Grobu Bożego od południa. Wyposażenie wnętrza jest jednolite w stylu. Uwagę zwracają ołtarze o wyraźnych cechach ludowych z elementami baroku i rokoko, białe i złocone, z drewnianymi figurami świętych. Ołtarze te wykonane zostały podczas II wojny światowej. Witraże zamontowano w milenijnym roku 1966. W latach 1991 – 1993 zbudowano nowe organy, które zastąpiły poprzednie, przeniesione tu z kaplicy w Makowie.
W Jachówce od dawna istniał kult św. Ambrożego, patrona pszczelarzy. Jego wizerunek, malowany olejnymi farbami na płótnie, znajduje się w tutejszym kościele. Jeszcze do lat pięćdziesiątych we wsi było wiele pasiek; obecnie są tylko trzy.
Z Jachówki pochodzi Sługa Boża Rozalia Celakówna (19.09.1901 – 13.09.1944), której proces beatyfikacyjny został otwarty 5 listopada 1996 r. przez ks.  kardynała  Franciszka  Macharskiego.  Pracowała  początkowo  jako  salowa, a następnie pielęgniarka w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. W tym okresie przeżywała stany mistyczne i wizje dotyczące losów Polski. Była żarliwą czcicielką i apostołką Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Odpust Parafialny odbywa się 19 czerwca.
Gospodarzem Parafii jest Proboszcz Ks. Stanisław Maślanka.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.