Urząd Gminy w Budzowie

Parafia Rzymsko – Katolicka w Jachówce

Kategoria: Parafie Opublikowano: 15-02-2016

Tel. / 033/ 8740 018

Parafia w Jachówce zastała erygowana w 1984 r. Wcześniej wieś należała do parafii w Budzowie, a następnie do parafii w pobliskiej Bieńkówce.
Kościół w Jachówce pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wzniesiono w 1938 r. Jego budowa trwała zaledwie rok. Mieszkańcy wsi ofiarowali grunt, na którym stanęła świątynia, zgromadzili potrzebne fundusze i wykonali większość prac. W 1944 r., podczas starć Armii Czerwonej z cofającymi się hitlerowcami, kościół został częściowo zniszczony. Do dzisiaj w murze prezbiterium tkwi kawałek pocisku.
Kościół zbudowany jest z cegły. Po obu stronach nawy posiada dwie boczne kaplice: św. Antoniego Padewskiego od północy i Grobu Bożego od południa. Wyposażenie wnętrza jest jednolite w stylu. Uwagę zwracają ołtarze o wyraźnych cechach ludowych z elementami baroku i rokoko, białe i złocone, z drewnianymi figurami świętych. Ołtarze te wykonane zostały podczas II wojny światowej. Witraże zamontowano w milenijnym roku 1966. W latach 1991 – 1993 zbudowano nowe organy, które zastąpiły poprzednie, przeniesione tu z kaplicy w Makowie.
W Jachówce od dawna istniał kult św. Ambrożego, patrona pszczelarzy. Jego wizerunek, malowany olejnymi farbami na płótnie, znajduje się w tutejszym kościele. Jeszcze do lat pięćdziesiątych we wsi było wiele pasiek; obecnie są tylko trzy.
Z Jachówki pochodzi Sługa Boża Rozalia Celakówna (19.09.1901 – 13.09.1944), której proces beatyfikacyjny został otwarty 5 listopada 1996 r. przez ks.  kardynała  Franciszka  Macharskiego.  Pracowała  początkowo  jako  salowa, a następnie pielęgniarka w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. W tym okresie przeżywała stany mistyczne i wizje dotyczące losów Polski. Była żarliwą czcicielką i apostołką Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Odpust Parafialny odbywa się 19 czerwca.
Gospodarzem Parafii jest Proboszcz Ks. Stanisław Maślanka.